Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
ZAZ

Konsultacje

Jak pewnie wiecie od kilku miesięcy pracujemy nad nową dla naszego Stowarzyszenia inicjatywą – utworzeniem zakładu aktywności zawodowej w Poznaniu. Docelowo planujemy zatrudnienie 100 osób, w tym około 80 z nich posiadać będzie orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności.

Już w maju konsultowaliśmy założenia naszego projektu – by był dobry dla osób z niepełnosprawnościami – przyszłych pracowników ZAZ w Poznaniu. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi:
http://spoldzielnie.org/new,979 Po tym spotkaniu – za co bardzo dziękujemy – otrzymaliśmy wiele słów poparcia dla naszej inicjatywy, co dodało nam jeszcze więcej wiatru w żagle. Początkowa koncepcja uległa zmianie i uważamy, że zdecydowanie na lepsze, ale zanim o tym, krótkie sprawozdanie co się działo.

Mamy budynek

Pod koniec czerwca 2021r.  dzięki wsparciu Pani Marszałek Pauliny Stochniałek, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Rady Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania uzyskaliśmy prawo do użytkowania lokalu przy ul. Puławskiego 21. Budynek bardzo dobry pod względem architektonicznym dla ZAZ - 90% jego przestrzeni to parter. Przed nami oczywiście remont budynku, ale dobra lokalizacja i przestrzeń tego miejsca już są ogromnym powodem do radości. Budynek był dla nas kluczowym elementem, posiadanie odpowiedniej placówki do powołania ZAZ jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku.      

Po otrzymaniu prawa do korzystania – przygotowaliśmy inwentaryzację budynku, a później pierwszą koncepcję gospodarczo-wytwórczą zakładu aktywności zawodowej w budynku przy ul. Puławskiego 21.

Koncepcja

Pomysł na ZAZ w Poznaniu jaki planujemy wdrożyć zakłada przede wszystkim stworzenie dobrych miejsc pracy i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ważne jest dla nas, by każda z osób jakie zatrudni ZAZ znalazła dla siebie odpowiednie zajęcie, pracę która będzie sprawiała jej radość. Z tego też powodu tworzymy ZAZ w oparciu o kilka różnych branż, by móc odpowiednio wykorzystać kompetencje i zdolności naszych pracowników.

ZAZ będzie składał się z czterech działów:
  1. palarni kawy wraz z kawiarnią,
  2. ekologicznej pralni,
  3. usługi co-packingu,
  4. usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów.
Co ważne ZAZ będzie funkcjonował zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Będziemy zatem minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, a te już wyprodukowane będziemy przetwarzać. Ciężko pracujemy, żeby cały ZAZ spełniał założenia ekonomii cyrkularnej. Przykładem funkcjonowania ZAZ w ramach GOZ jest palarnia kawy, w której jak łuski ale też fusy po kawie będziemy powtórnie przetwarzać w zupełnie inne produkty.

ZAZ Poznań to:
  • innowacyjne, ekologiczne, oparte na idei gospodarki obiegu zamkniętego miejsce na mapie Poznania,
  • brakujące ogniwo w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej Miasta Poznania,
  • bezpieczna "trampolina” na rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek o Dofinansowanie Kosztów Tworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej został przez nas złożony. Wsparcie o jakie się ubiegamy pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.

O dalszych postępach naszych działań w budowaniu ZAZ będziemy informować na bieżąco w naszej zakładce "Aktualności"


Koncepcja architektoniczna

 


Dodatkowych informacji dotyczący ZAZ Poznań udziela: Przemysław Piechocki, e-mail: przemyslaw.piechocki@spoldzielnie.org