Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Innowacje
Małe zmiany robią czasem wielką różnicę

Inkubator innowacji społecznych "Małe Wielkie Zmiany"
zajmował się tematyką aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Projekt działał w latach 2016-2019. Zapraszaliśmy do niego innowatorów z pomysłami z całej Polski. Przy wsparciu mentorów innowacji i doradców specjalistycznych rozwijali one swoje koncepcje, z których wybrane były kierowane do testowania. Najbardziej wyróżniające się w końcowym etapie działania inkubatora były promowane w całym kraju. Granty o średniej wartości 43 000 zł przyznano 30 projektom. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych było liderem projektu, a PwC Polska partnerem.

Po zakończeniu prac w Inkubatorze "Małe Wielkie Zmiany" Stowarzyszenie zaangażowało się w uruchomienie kolejnych inkubatorów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu:
  • Generator Dostępności - inkubator zajmujący się wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnościami i osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji
  • Włącznik Innowacji Społecznych - inkubator działający w obszarze włączenia społecznego

Poniższe informacje mają charakter archiwalny. W menu bocznym można sprawdzić ponadto listę wspartych innowacji.


innowacjaZlikwidujmy razem bariery na rynku pracy!


Mimo rozwoju polski rynek pracy wciąż pozostaje niedostępny dla wielu osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Na drodze stają bariery - w ludziach, w mechanizmach czy w otoczeniu. Czasem wystarczyłaby jednak drobna zmiana, dobrze nakierowane działanie, żeby te bariery zlikwidować.
Tym zajmujemy się w Inkubatorze "Małe Wielkie Zmiany".

Od 2016 r. zajmujemy się wspieraniem działań otwierających rynek pracy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji.
Wspieramy ludzi z potencjałem w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, budowaniu sojuszy, zapewniamy dostęp do specjalistów i pieniędzy. Dzięki małym, trafionym inicjatywom chcemy pomóc wielu potrzebującym ludziom w całym kraju!

Wspieramy innowacyjne rozwiązania

W naszym Inkubatorze wsparliśmy już kilkadziesiąt inicjatyw ze wszystkich części Polski i poświęconych wielu różnym problemom. Obecnie trwa testowanie ostatnich rozwiązań, na które przyznaliśmy granty. Po zakończeniu testowania wszystkich innowacji niezależny podmiot przeprowadzi ich ewaluację. Te, które wykażą się najlepszymi rezultatami, będą później promowane i upowszechniane. Dzięki temu dobre praktyki dotrą w nowe miejsca i pomogą kolejnym grupom osób oddalonych od rynku pracy.


Dla kogo jest ten Projekt?

Projekt został stworzony, aby wspierać inicjatywy służące osobom oddalonym od rynku pracy, niezależnie od tego, z jakiej są części Polski i czy ich inicjatorami są osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa czy instytucje publiczne. Nie oczekiwaliśmy pomysłów na starcie, tylko pokazania znajomości problemów, z jakimi mierzą się osoby oddalone od rynku pracy, oraz gotowości i motywacji do pracy nad nimi.

 

Co oferuje Inkubator?

"Małe Wielkie Zmiany" to szansa odpowiedzi na bariery na rynku pracy. Przy naszym wsparciu innowatorzy od podstaw opracowywali nowatorskie rozwiązania, rozwinali swoje pomysły, zaczęli je wprowadzać w życie i obserwować, jak pomagają wielu ludziom.

Nasza oferta obejmuje:

  • wsparcie merytoryczne - dostęp do Mentorów Innowacji i doświadczonych doradców specjalistycznych
  • wsparcie finansowe - granty średnio 43 tys. zł i maksymalnie 100 tys. zł na półroczne testy rozwiązań
  • wsparcie organizacyjne i promocyjne

Ten projekt to również szansa na rozwój osobisty innowatorów. Poznanie narzędzi i rozwiązań ułatwiających pracę projektową, budowanie sojuszy, kontakt z doświadczonymi specjalistami. Osoby testujące innowacje zostały zaproszone do Sieci Innowatorów Społecznych, w której mogą wymieniać się pomysłami, inspiracjami i dobrymi praktykami z innymi zaangażowanymi ludźmi.

 

Co przewidziano w ramach tego Projektu?

Małe projekty rozwijane w Inkubatorze mają być wstępem do zmian na szerszą skalę. Te, które sprawdzą się najlepiej, będą promowane i upowszechniane w całej Polsce. Będą mogły pomóc wielu ludziom.

Okres realizacji projektu to lata 2016-2019. Jego najważniejszą częścią jest praca z innowatorami, która została podzielona na cztery tury i nabór uzupełniający. Na początku każdej tury prowadziliśmy rekrutację nakierowaną na ludzi z ich wiedzą, motywacją i potencjałem, a nie gotowe pomysły. Wybrane osoby i podmioty zaprosiliśmy do opracowania rozwiązań dopasowanych do zaobserwowanych problemów, oferując przy tym wsparcie mentorów i doradców specjalistycznych. Autorzy pozytywnie ocenionych pomysłów dostali granty o średniej wartości 43 tys. zł, przeznaczone na półroczne testy.
 

Nabór innowatorów

W związku z przyznaniem wszystkich grantów nabór innowatorów został zakończony. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i nowych projektów, które uruchamiamy.

 

Obserwuj nas

Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o naszych działaniach:

 

Kontakt

Nasz projekt Cię zainteresował? Odezwij się do nas!

Malwina Fazá, malwina@spoldzielnie.org

tel. 61 887 11 66