Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
BC/ Raport z badań: Przedsiębiorczość społeczna w edukacji formalnej i nieformalnej.
2024-05-27
Postanowiliśmy sprawdzić, jak funkcjonuje edukacja formalna i nieformalna w kilku krajach europejskich, by móc dobrze przygotować się do projektowania narzędzi i materiałów w naszym projekcie - Better Cooperate.  Zapraszamy do zapoznania się ze stworzonym raportem. 
 
Wraz ze wszystkimi partnerami projektu Better Cooperate, Exeo Lab z Włoch,  Open University Subotica Ltd. Z Serbii,  Changemaker Education ze Szwecji, Comparative Research Network Ev z Niemiec, UCOERM z Hiszpanii oraz zespołem Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (liderem projektu) przeanalizowaliśmy co i w jaki sposób w obszarze edukacji z przedsiębiorczości społecznej jest realizowane w krajach organizacji partnerskich.

W ramach prac na raportem: Lepiej współpracować. Przedsiębiorczość społeczna w edukacji formalnej i nieformalnej powstało:

- 6 Raportów krajowych
- 1 Raport podsumowujący
- 21 case studies
- 32 wywiady z ekspertami w obszarze edukacji przedsiębiorczości społecznej w tym: nauczycielkami, edukatorami formalnymi i nieformalnym, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.

Nasz projekt łączy przedsiębiorczość społeczną z edukacją, by z połączenia tych dwóch obszarów stworzyć ciekawe i inspirujące rozwiązania dla uczniów, nauczycieli, edukatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w działania z pogranicza tych dwóch światów.

W projekcie BC pracujemy nad opracowanie następujących materiałów:
1) Program edukacyjny z przedsiębiorczości społecznej, w tym scenariusze zajęć;
2) Pakiet edukacyjny, zawierający m.in. Kursy MOOC, grę online, grę planszową i bazę
wiedzy na temat przedsiębiorczości uczniowskiej;
3) Nowy model spółdzielni uczniowskiej oraz przewodnik po najlepszych praktykach – projekt zakłada również założenie przynajmniej sześciu nowych inicjatywy młodzieżowych łączących cele przedsiębiorcze i społeczne.

To już wkrótce, teraz przed Wam przygotowany raport z inspirującymi przykładami. Zobaczcie razem z nami jak wygląda Przedsiębiorczość społeczna w edukacji formalnej i nieformalnej w Europie.

Raport, wersja PL: BC_research_studies_summary_PL