Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Ważne strony
Ważniejsze adresy internetowe

Instytucje

www.sejm.gov.pl - Sejm RP – projekty i przyjęte ustawy
www.mpips.gov.pl, www.pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego – dokumenty programowe, strategie, programy operacyjne, informacje dla organizacji pozarządowych, otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych,
www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – dokumenty programowe na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, strategie, programy operacyjne
www.ms.gov.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości – baza adresowa sądów, formularze KRS, prawo europejskie
www.wielkopolska-region.pl - Wielkopolski Urząd Marszałkowski – regionalne dokumenty programowe, strategie, konkursy ofert na realizację zadań publicznych
www.poznan.pl - Urząd Miasta Poznania – strategie, program rewitalizacji, konkursy ofert na realizację zadań publicznych
www.wup.poznan.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
www.pup.poznan.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny – klasyfikacja PKD, PKWiU, formularze, dal statystyczne, baza adresowa urzędów statystycznych
www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informacje dla płatników składek oraz ubezpieczonych, formularze, poradniki, informatory, wskaźniki, składki
www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – dotacje dla NGO i MSP, europejskie akty prawne dla MSP

Spółdzielczość

www.krs-tecza.com.pl - Krajowa Rada Spółdzielcza
www.spoldzielczosc.pl - portal spółdzielczości

Ekonomia społeczna

www.ekonomiaspoleczna.pl
- portal ekonomii społecznej
www.ekonomiaspoleczna.msap.pl - ekonomia społeczna w Małopolsce
www.kpowes.org.pl - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
www.woes.pl - Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej
www.fise.org.pl - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
www.jadwiga.org - Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie
www.ffm.pl - Fundacja Fuga Mundi
www.barka.org.pl - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Inne:

www.ngo.pl
- portal organizacji pozarządowych
www.money.pl www.bankier.pl - portal finansowy: gospodarka, fundusze, giełda, banki, kredyty, podatki, ubezpieczenia
www.infor.pl - wskaźniki, kalkulatory, prawo polskie i unijne
www.samorzad.pap.pl - serwis samorządowy