Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Projekt Koniński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczęty
2013-01-04

Miło nam poinformować, że 1 stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Koniński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie konińskim oraz wsparcie przy tworzeniu dwudziestu podmiotów ekonomii społecznej i funkcjonowaniu kolejnych pięćdziesięciu poprzez budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

Dlaczego subregion koniński?
Działamy w Koninie już od ponad dwóch lat – od początku realizacji projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej -  
i przez ten czas wiele zaobserwowaliśmy i wielu rzeczy nauczyliśmy się. Jesteśmy zdania, że sytuacja sektora ekonomii społecznej ciągle nie jest tam najlepsza. Mamy do czynienia z niedostatkiem wiedzy o ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu, działające tam podmioty ekonomii społecznej są słabe i mają niewielki potencjał finansowy. W całym subregionie konińskim działa zaledwie kilka spółdzielni socjalnych. W porównaniu do liczby osób potrzebujących wsparcia jest to liczba zdecydowanie zbyt małą. Ekonomią społeczną w niewielkim tylko stopniu zainteresowane są instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz media.

Mamy oczywiście do czynienia z chlubnymi wyjątkami: należą do nich działające na terenie subregionu konińskiego spółdzielnie osób fizycznych „Otwarci” z Konina czy spółdzielnia socjalna osób prawnych „Razem do sukcesu” z Kramska. Godne uwagi są również inicjatywy podejmowane między innymi przez gminę Stare Miasto oraz miasto Konina. Zarówno grupy inicjatywne jak i działające już podmioty ekonomii społecznej współpracują z naszym Stowarzyszeniem w ramach projektu PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać z korzyścią dla obu stron.

Bo przecież potencjał ekonomii społecznej jest niezwykle duży. Jej znaczenie dla gospodarki lokalnej nieustannie rośnie. Ekonomia społeczna umożliwia wykorzystanie zasobów ludzkich w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu napięć społecznych.

Zależy nam na stworzeniu nowej perspektywy rozwoju PES-ów po roku 2015 i wypracowaniu nowych rozwiązań długookresowego finansowania ich działalności. Chcemy wzmocnić potencjał gospodarczy i konkurencyjność spółdzielni socjalnych w całym subregionie.
Projekt będzie trwał do końca czerwca 2015 roku. Mamy nadzieję, że uda nam się do tego czasu zrealizować wszystkie te cele i osiągnąć nawet więcej.