Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Life After Coal

Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Projekt LIFE AFTER COAL (Życie po węglu) jest realizowany przez Konsorcjum, którego głównym Koordynatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Celem projektu jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów Strategii neutralności klimatycznej (RSCN) poprzez stworzenie optymalnych warunków do jej pełnego i efektywnego wdrożenia.

Strategia Neutralności Klimatycznej – Wielkopolska Wschodnia 2040 dostępna jest tutaj. Cel Strategii (RSCN) - Wielkopolska Wschodnia obszarem sprawiedliwej transformacji neutralnym dla klimatu w 2040 roku. 


Cele szczegółowe:

1. Zbudowanie systemu zarządzania procesem dochodzenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym.
2. Uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.
3. Mobilizacja dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorpcja i redystrybucja na rzecz realizacji RSCN WW 2040.
4. Wsparcie wdrożenia RSCN, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji sektora komunalno-mieszkaniowego, transportu oraz zmian ograniczających emisję CO2 w MŚP.
5. Standaryzacja rozwiązań oraz ich transfer i replikacja do innych regionów w Polsce i UE.

Partnerzy:

Skład Konsorcjum: Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Koordynator), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Samorząd Województwa Łódzkiego
Gminy - Brudzew, Dąbie, Dobra, Golina, Grodziec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Powidz, Przykona, Rychwał, Rzgów, Gmina W. Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków, Gmina M. Turek, Gmina W. Turek, Gmina M. Wągrowiec, Wilczyn, Władysławów, Wierzbinek, Miasto Ostrów Wlkp., Miasto Kalisz (m. na prawach powiatu), Miasto Konin (m. na prawach powiatu) Powiaty: Koniński, Słupecki, Turecki

Organizacje: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, PPNT Fundacja UAM, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Konińska Izba Gospodarcza

Partnerzy zagraniczni: Platform Brown to Green (Bułgaria), University of Flensburg CoalExit (Niemcy) Partnerzy Wspierający: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii, Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, Fundacja WWF Polska, Miasto i Gmina Pleszew. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych odpowiada za działania związane z upowszechnianiem rozwiązań odnośnie stosowania zielonych zamówień publicznych (ang. green public procurement - GPP). Prace nad tym działaniem będą realizowane zarówno z Zamawiającymi czyli JST jak i z Wykonawcami czyli np. przedsiębiorstwami społecznymi, podmiotami ekonomii społecznej. 

Zgodnie z definicją dostępną na stronie UZPzielone zamówienia publiczne stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. 

Wartość projektu: 17,67 mln euro (85 mln zł)
Dofinansowanie projektu z UE (Program LIFE): 51 mln zł
Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej): 28 mln zł 

Czas trwania projektu: 1.01.2023 – 31.12.2031 (9 lat)

LIFE21-IPC-LIFE AFTER CAOL PL

 Strona projektu: https://life.arrkonin.org.pl/
https://aftercoal.pl/
Współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub CINEA. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.