Strona główna | Kontakt
Poprzedni
 • ESkapada

  ESkapada to nasza wakacyjna propozycja alternatywnej turystyki. Zapraszamy do zwiedzania szlakiem ekonomii społecznej. Spółdzielnie warte odwiedzenia, historie warte opowiedzenia są bliżej niż myślicie.
   
  czytaj więcej...

 • Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

  Nadrzędnym celem Projektu jest wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie konińskim, w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, Mieście Konin...czytaj więcej

  czytaj więcej...

 • PWP Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej

  Projekt „PWP Od wykluczenia do zatrudnienia...” - czytaj więcej

  czytaj więcej...

 • W sieci dobrych połączeń

  „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. czytaj więcej...

 • Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

  Projekt "Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej" czytaj więcej...

 • Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

  Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ czytaj więcej...

Następny
:: Konferencja: Innowacje przeciwko wykluczeniu społecznemu :: Spotkanie branżowe: przemysły kreatywne :: WOES: zapytanie ofertowe - kierownik OWES :: WOES: zapytanie ofertowe - specjalista ds. promocji PES :: WOES: zapytanie ofertowe - doradca biznesowy :: Jesienne warsztaty biznesowe :: Manumania Dziewczyn z Gminy czyli rozwój spółdzielczości na Dolnym Śląsku. :: V Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych- podsumowanie :: WOES: ocena formalna :: V Targi Organizacji Pozarządowych – zapraszamy do strefy spółdzielcy :: Spółdzielczy Poznań :: Ostatni dzień wakacji a więc pora do żłobka! :: Ogólnopolskie spotkanie spółdzielni z branży turystycznej :: ESkapada: w Republice Byczyńskiej :: MPiPS: otwarty nabór partnerów :: Pierwszy Żłobek w powiecie kościańskim – dobry SYSTEM na działanie. :: Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz w ustawie o spółdzielniach socjalnych :: Już jest nowy numer SOC a w nim: Konin wart poznania! :: Projekt Trio do sukcesu naszą odpowiedzią na program Erasmus+ :: Otrzymaliśmy akredytację AKSES :: Aktywni w Krainie Magii czyli "W sieci dobrych połączeń" :: Usługi księgowe - oferta Spółdzielni Socjalnej Herakles :: Szkolenie: Prawo na co dzień :: Wyniki audytu. Akredytacja OWES - jakie wnioski? :: Edukacja w ekonomii społecznej :: Targi Aktywnych Form Pomocy Społecznej w Policach :: Projekt systemowy – wdrażamy kolejne rozwiązania :: II Konińskie Forum Ekonomii Społecznej :: Zapytanie ofertowe - realizacja usług hotelarskich i gastronomicznych :: V edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. :: Najnowsza publikacja: Adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej. :: Zapytanie ofertowe - wdrożenie modelu SpS prowadzącej przedszkole :: W spółdzielczość trzeba wierzyć, spółdzielczość trzeba czuć :: Zapytanie ofertowe - wdrożenie modelu SpS świadczącej usługi medyczne na rzecz kobiet z cukrzycą :: Zapytanie ofertowe - wdrożenie modelu SpS prowadzącej żłobek :: Akredytacja OWES - kolejny etap :: Wywiad z Prezeską Spółdzielni Socjalnej Razem do Sukcesu :: Spotkanie branżowe. Zatrudnienie osób chorujących psychicznie. :: Współpracujemy ponadnarodowo :: Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej 12-13 grudnia 2014 :: Zapytanie ofertowe - wdrażanie modelu spółdzielni socjalnej dedykowanej osobom uzależnionym :: Akredytacja OWES :: VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej :: Szkolenie: reklama w Google AdWords :: Zawiadomienie o anulowaniu zapytania ofertowego :: Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt - spółdzielnia ekspertów :: Organizowaliśmy wizytę studyjną w Pile :: Historia kołem się toczy. Spółdzielnia Socjalna Aktywni :: Sukces Stowarzyszenia na posiedzeniu KST ,,Zatrudnienie i integracja społeczna'' :: Nasze innowacyjne rozwiązania promowane wśród pracowników socjalnych :: Wykluczenie społeczne: wyniki badań na naszej stronie internetowej :: PWP WOES II - zapytanie ofertowe: specjalista ds.ekonomii społecznej ::
Aktualności
Konferencja: Innowacje przeciwko wykluczeniu społecznemu
2015-09-30 / Kategoria: Aktualności
8 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Innowacje społeczne przeciw wykluczeniu społecznemu”. Konferencja służy interaktywnemu zaprezentowaniu wypracowanych innowacyjnych rozwiązań z zakresu współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami, czego efektem stać się może ułatwianie wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 
Spotkanie branżowe: przemysły kreatywne
2015-09-23 / Kategoria: Aktualności
W dn. 01-02 października 2015 r. we Wrocławu odbędzie się spotkanie spółdzielni socjalnych działających w obszarze przemysłów kreatywnych.
WOES: wydłużenie terminu składania ofert
2015-09-22 / Kategoria: Aktualności

W trosce o zapewnienie pełnego terminu składania ofert, tj. w sposób zgodny z pkt 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informujemy o wydłużeniu terminu składania wszystkich ofert na stanowiska w projekcie „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których dotyczyły ogłoszenia opublikowane w dniu 21 września 2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.spoldzielnie.org):

WOES: zapytanie ofertowe - doradca kluczowy
2015-09-21 / Kategoria: Aktualności

W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji doradcy kluczowego.

WOES: zapytanie ofertowe - doradca biznesowy
2015-09-21 / Kategoria: Aktualności

W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji doradcy biznesowego.

 
 
WOES: zapytanie ofertowe - specjalista ds. promocji PES
2015-09-21 / Kategoria: Aktualności
W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji specjalista ds. promocji PES.
 
WOES: zapytanie ofertowe - kierownik OWES
2015-09-21 / Kategoria: Aktualności

W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji kierownika OWES.

 
WOES: zapytanie ofertowe - specjalista ds. pomocy publicznej
2015-09-21 / Kategoria: Aktualności
W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji specjalisty ds. pomocy publicznej. 
 
WOES: zapytanie ofertowe - specjalista ds. informacji
2015-09-21 / Kategoria: Aktualności
W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji specjalisty ds. informacji.
 
WOES: zapytanie ofertowe - koordynator działań partnerskich
2015-09-21 / Kategoria: Aktualności
W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji koordynatora działań partnerskich. 
 
Partnerzy