Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Społecznie odpowiedzialny Wrocław - rezultaty Projektu!
2019-02-19 / Kategoria: Aktualności
Pracujemy na rzecz społecznie odpowiedzialnych zamówień również poza Wielkopolską. Poznajcie dobre praktyki w zakresie wypracowania i wdrożenia modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej z Wrocławia. Zadanie realizowane w ramach partnerskiego Projektu Społecznie odpowiedzialny Wrocław. 
Porozmawiajmy o biznesie społecznym!
2019-02-18 / Kategoria: Aktualności
Czy biznes może być społeczny?
Czy chęć pomocy innym i akcje społeczne mogą stać się dochodowe?
Zapraszamy na spotkanie przy kawie podczas którego porozmawiamy o łączeniu działań społecznych z działalnością gospodarczą.

Już 7 marca 2019 roku w Koninie! #KoninMiastoKobiet
 
Debata - Projekt Społecznie przede wszystkim!
2019-02-12 / Kategoria: Aktualności
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w debacie, której celem będzie przedstawienie wyników realizacji projektu Społecznie przede wszystkim i wypracowanych w nim rozwiązań.
Wydarzenie odbędzie się 26 lutego 2019 roku. 
Organizacje non-profit w 2017 r. - GUS
2019-02-11 / Kategoria: Aktualności
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Urząd Statystyczny przedstawiają opracowanie: Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r. 
W raporcie m.in.  dane dotyczące działalności organizacji pozarządowych, sytuacji finansowej oraz charakterystyka zatrudnienia w NGO. Opracowanie wskazuje również opinie i oceny organizacji non-profit w stosunku do usług OWES. 
Innowacja dla pracodawców - różnorodność i integracja w miejscu pracy! Szkolenie
2019-02-05 / Kategoria: Aktualności
Serdecznie polecamy szkolenie realizowane w ramach projektu Małe Wielkie Zmiany.
Innowacja skierowana dla pracodawców, wspierająca osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. 
Kredyty i pożyczki dedykowane PES - bank BGK
2019-01-24 / Kategoria: Aktualności
"Dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych*, podmioty ekonomii społecznej (PES) będą mogły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z BGK. Łączna wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł."
Żegnamy Prezydenta Pawła Adamowicza
2019-01-14 / Kategoria: Aktualności
Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. Zapamiętaliśmy Pana Prezydenta jako osobę wrażliwą na potrzeby najsłabszych, zawsze gotową do solidarności i pracy ponad podziałami na rzecz wspólnego dobra.

Nasze myśli i wyrazy współczucia kierujemy w stronę rodziny i bliskich Pana Prezydenta. 

 

Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen.
2019-01-09 / Kategoria: Aktualności
Przedstawiamy naszą najnowszą publikację. Podręcznik pomocny zamawiającym i potencjalnym wykonawcom w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zapytanie ofertowe – usługi eksperta ds. badań i konsultacji
2018-12-20 / Kategoria: Aktualności
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usług eksperta ds. badań i konsultacji w ramach Projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konińskie podwórka - rewitalizacja
2018-12-18 / Kategoria: Aktualności
W połowie grudnia 2018 roku odbył się ostatni warsztat w ramach naszego działania na rzecz rewitalizacji konińskich podwórek.