Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Przedsiębiorczo i Społecznie – Lepiej współpracować

Zadanie publiczne: Przedsiębiorczo i Społecznie – Lepiej współpracować. Warsztaty z przedsiębiorczości społecznej.


Cel zadania
Podniesienie kompetencji około 975 uczniów poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości społecznej. 


Zadanie zostanie zrealizowane poprzez organizację 10 godzinnego cyklu warsztatów z przedsiębiorczości społecznej w 39 klasach poznańskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz organizację zajęć dodatkowych takich jak warsztaty z poznańskimi przedsiębiorstwami społecznymi, spotkania z praktykami w Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy, pokazach filmowych dotyczących ekonomii społecznej czy udziale w grze miejskiej „Spółdzielczy Poznań”.


Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o opracowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie ROPS Poznań program edukacyjny „Współpraca zamiast rywalizacji – program edukacyjny z przedsiębiorczości społecznej”.
Program uzyskał aprobatę Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Program zawiera 18 scenariuszy zajęć o różnym stopniu trudności, pogrupowanych w 6 różnych bloków, które odpowiadają tematyce zajęć przedstawionej we wniosku konkursowym. Zróżnicowanie stopnia trudności poszczególnych scenariuszy pozwoli na przeprowadzenie zajęć o tej samej tematyce w różnych grupach wiekowych.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie przedsiebiorczosc-spoleczna.pl w zakładce Program - link. 
Czas realizacji zadania: 01.03.2024 roku – 30.06.2028 roku


Sfinansowane ze środków budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Środki finansowe na realizację zadania publicznego: 290 400 zł. #poznanwspiera #FunduszeUE