Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Better Cooperate!

Better Cooperate! Education through and to the values of the social economy as a way to reinforce the society

 O projekcie

 

Projekt Better Cooperate! to projekt łączący w działania z obszaru edukacji i przedsiębiorczości społecznej. Jego celem jest zwiększenie zdolności sektora ekonomii społecznej do prowadzenia działań edukacyjnych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, a co za tym idzie sformułowanie skutecznej odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata i zwiększenie inicjatywności oraz przedsiębiorczości młodych ludzi i skuteczne włączenie ich w życie społeczne i zawodowe ich społeczeństw.
 

Rezultaty projektu będą następujące:

1) Program edukacyjny z przedsiębiorczości społecznej, w tym scenariusze zajęć;
2) Pakiet edukacyjny, zawierający m.in. Kursy MOOC, grę online, grę planszową i bazę wiedzy na temat przedsiębiorczości uczniowskiej;
3) Nowy model spółdzielni uczniowskiej oraz przewodnik po najlepszych praktykach  – projekt zakłada również założenie przynajmniej sześciu nowych inicjatywy młodzieżowych łączących cele przedsiębiorcze i społeczne.

Działania te będziemy realizować w międzynarodowym partnerstwie (Włochy, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Serbia) oraz przy udziale i wsparciu lokalnych interesariuszy: nauczycieli, badaczy, edukatorów, przedstawicieli lokalnych władz) oraz obiorców ostatecznych naszych działań, czyli młodzieży. Czas realizacji projektu: 1.11.2023 r.  – 31.10.2026 r.

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - lider Projektu

Exeo Lab – Italy 

Open University Subotica Ltd. – Serbia 

Changemaker Education – Sweden 

Comparative Research Network Ev – Germany 

UCOERM – Spain Profil na FB: https://www.facebook.com/PrzedsiebiorczoscSpolecznaBC 
Więcej informacji o Projekcie na stronie: https://better-cooperate.online/

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+.