Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe – realizacja sesji dialogowych
2019-09-02
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji sesji dialogowych w ramach Projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja max. 10 sesji dialogowych służących wypracowaniu czterech modeli przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym, realizujących wiązki usług skierowane do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ i ich rodzin oraz jednego modelu przedsiębiorstwa społecznego realizującego wiązki usług w obszarze rozwoju lokalnego. W moderowanych sesjach dialogowych mają wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnych z całej Polski wskazanych przez Zamawiającego - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (OPS, PUP), przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Szczegółowy opis zamówienia:

W skład usługi każdorazowo wchodzi:
- przygotowanie programu sesji dialogowej
- rekrutacja min. 15 uczestników sesji
- przeprowadzenie 8-godzinnej sesji z udziałem moderatora
- dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów, pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracy podczas sesji
- zapewnienie cateringu dla uczestników obejmującego przerwę kawową (kawa, herbata, woda, przekąski) oraz dwudaniowy ciepły lunch wraz z napojem
- wynajem sali zapewniającej komfort pracy, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażonej w meble i sprzęt niezbędne do realizacji zadania, z dostępem do światła dziennego
- sporządzenie sprawozdania z przebiegu sesji wraz z listą obecności podpisaną przez uczestników oraz dokumentacją zdjęciową.

Terminy realizacji zadania: X.2019- III.2020 r.
Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska.
Więcej szczegółów znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 11 września 2019 r., do godz. 16.00, poprzez wypełnienie formularza wyceny stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, który należy przesłać w wersji papierowej lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu.
 
Pliki do pobrania