Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Energia Społeczna: Wdrażamy kolejne trzy wiązki usług
2021-10-05
Nasz projekt - Energia Społeczna obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej miejsc. Nowe, trzy wiązki usług wdrażamy w Koninie, Poznaniu i Swarzędzu. 

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum wdraża model Opieka nad dziećmi+.  Usługi będa realizowane dla mieszkańców Miasta Konin i powiatu konińskiego. 
W ramach tej wiązki usług podmiot oferuje trzy usługi. Usługę bazową stanowią zajęcia ogólnorozwojowe z komunikacją wspomaganą (AAC) i terapią z wykorzystaniem tarasu sensorycznego. 
Dwie pozostałe usługi to warsztaty dla rodziców/opiekunów – wsparcie dziecka pod kątem komunikacji wspomaganej (AAC) i pozytywnego wspierania zachowań problemowych oraz zajęcia terapeutyczne stymulujące zmysł wzroku, słuchu, smaku w sali terapeutycznej w sali doświadczania świata.

Spółdzielnia od 2014 roku realizuje działania na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Prowadzi Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem Pinokio oraz Salę Zabaw Ence Pence w Koninie. 

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum, Konin

Strona www KSS SpektrumFundacja ORCHidea wdraża model Rehabilitacja+ przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Wiązkę usług stanowią trzy uzupełniające się usługi w obszarze rehabilitacji.
Neurosymulacja - usługa polegająca na dostępie do nowoczesnych narzędzi terapeutycznych w zakresie stymulacji umysłowej i ruchowej  skierowana do osób po udarach mózgu, guzach mózgu, zapaleniu mózgu, urazach mózgowo - czaszkowych oraz z chorobami demencyjnymi. Wymagają one kompleksowej, urozmaiconej terapii, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi oraz współpracy różnych specjalistów. Usługa druga, "(Po) Mocni w domu" to usługa polegająca na udzieleniu wsparcia w zakresie wzmacniania efektów rehabilitacji przez domowników. Trzecia usługa to sensoryczna stymulacja skierowana dla seniorów.

Fundacja została założona w celu prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym także w celu wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

Fundacja ORCHidea, Poznań

Strona www FundacjiFundacja Dzieciaki i Zwierzaki wdraża model Rehabilitacja+ przy współpracy z lokalnym samorządem - Miastem i Gminą Swarzędz. Ta wiązka usług składa się z takich usług jak rehabilitacja, konsultacja z terapeutą wspierająca rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością lub zaburzeniami oraz warsztat ze specjalistą dla opiekuna lub rodzica dzieci z zaburzeniami lub niepełnosprawnością. 

Głównym celem działań Fundacji jest zapewnienie możliwie jak najwyższej jakości zajęć terapeutycznych oraz kompleksowej rehabilitacji dla najmłodszych. W Fundacji prowadzone są zajęcia takie jak: rehabilitacja manualna różnymi metodami, terapia integracji sensorycznej, terapia integracji bilateralnej, terapia ręki, masaże, dogoterapia, konsultacje fizjoterapeutyczne noworodków oraz inne terapie wspomagające.

Strona www Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki