Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenia dla MŚP - dofinansowanie - nabór wniosków
2021-10-12
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 7/2021 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 1 500 000,00 PLN.
Kryteria naboru:
  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
  2. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  3. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
  4. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
    1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    2. dla małych przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
    3. dla średnich przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.
Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane w formie „zdalnej w czasie rzeczywistym” * lub „mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)” * lub "stacjonarnej" (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).


Więcej informacji o naborze na stronie projektu: https://workk.com.pl/news/38