Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2022 roku również dla spółdzielni socjalnych
2021-12-08
W 2022 r. po raz czwarty środki z krajowego funduszu szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.
 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi  temat dotyczący pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Priorytet realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, która wyniesie 177 470 tys. zł
Szczegółowe informacje znajdują się pod tym -->  linkiem.  

Informacje dotyczące naboru i możliwości składania wniosków do KFS w 2022 roku znaleźć można będzie na stronach internetowych właściwego dla danej spółdzielni Powiatowego Urzędu Pracy. 

źrodło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl