Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innovative Collaborations: szkolenie we Francji
2021-12-17

Przedstawiciele zespołu Stowarzyszenia wzięli udział  w trzydniowym szkoleniu z zakresu gospodarki współdzielenia i projektowania opartego na współpracy. To część działań, które mają nam pomoc w opracowaniu wirtualnego klastra dla przedsiębiorstw społecznych.

Ciekawą częścią szkolenia było spotkanie z przedstawicielami CapServices – spółdzielnią, która stwarza swoim członkom przestrzeń do rozwijania swoich pomysłów na biznes. Przez okres trzech lat mogą oni liczyć na pełne wsparcie spółdzielni w zakresie opracowywania biznesplanu czy poszukiwanie źródeł finansowania projektu. Przynależność do spółdzielni pozwala im w tym czasie na korzystanie z jej statusu i daje możliwość korzystania ze wspólnych usług (prawnych, księgowych czy tych z obszaru zarządzania).

Inspirującą formą działalności opartej na współpracy jest też przedsięwzięcie „Moi producenci, moje posiłki” (fr. Mes producteurs, mes cusiniers). Działalność ta polega na ścisłej współpracy, lokalności i transparentności na każdym etapie powstawania jedzenia: w tym procesie równie ważni są lokalni producenci, którym dostarczane są unikalne nasiona regionalnych produktów, etyczni dystrybutorzy odpowiedzialni za transport jak i miejsce, w którym produkty są zamienione w wyjątkowe dania kuchni francuskiej. Ostatnim ogniwem tego łańcucha są klienci –  ich rola nie powinna ograniczać się jednak wyłącznie do bezrefleksyjnej konsumpcji. Ambicją twórców „Mes producterus, mes cousiniers” jest edukacja konsumentów w kierunku świadomości, że to, co jemy ma znaczenie nie tylko dla naszego zdrowia, ale również dla kondycji i przyszłości planety.

I wreszcie wielki projekt przebudowy dzielnicy La Duchère, który miał przywrócić zdegradowane obszary miasta jego mieszkańcom i poprawić ich jakość życia. Oznaczało zarówno wyburzanie starych budynków jak i budowanie nowych – i co trzeba podkreślić – wszystkie te działania realizowane były w konsultacji z mieszkańcami dzielnicy. Nowe place i zieleń, nowe budynki użyteczności publicznej realizowane są równolegle z działalnością edukacyjną, reintegracyjną i społeczną.Ostateczne rezultaty będziemy mogli pewnie oglądać za kilka lat. Już teraz jednak nie brakuje inspiracji do wdrażania podobnych rozwiązań w bieżących działaniach, w tym podczas prac nad stworzeniem zakładu aktywności zawodowej w Poznaniu.

Gospodarzem wydarzenia była organizacja Arobase z Lyonu działająca w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu Innovative Collaboration finansowanego w ramach programu Erasmus +.  Celem projektu jest opracowanie wirtualnego klastra dla przedsiębiorstw społecznych oraz wypracowanie innowacyjnego modelu ich współpracy. Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.