Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Swoją działalność rozpoczęło stowarzyszenie Razem Aktywni
2013-01-08
Miło nam poinformować, że 28.12.2012 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Razem Aktywni z Paprotni.
Stowarzyszenie działać będzie przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Paprotni. Do jego najważniejszych celów należy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie ich rehabilitacji i aktywizacji zawodowej, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania.   

Członkowie Stowarzyszenia chcą stworzyć osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Swoje cele zamierzają realizować między innymi poprzez: pomoc w uzyskaniu zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy w celu udzielenia im odpowiedniego wsparcia, wspieranie projektów i inicjatyw zgodnych z ideami Stowarzyszenia, w tym dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Życzymy samych sukcesów i zobowiązujemy się informować o nich na bieżąco.