Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rok 2021 - podsumowanie
2022-01-20

Im dłużej o tym myślimy, tym bardziej jesteśmy przekonani, że mijający rok dla nas całkiem łaskawy i udany. Czy mamy rację? Oceńcie sami.

Gdybyśmy mieli wybrać najważniejszą dla nas liczbę mijającego roku, to byłoby to 154 – tyle miejsc pracy powstało w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie konińskim. Dodatkowych pracowników zatrudniały już działające podmioty ekonomii społecznej, takie jak na przykład Fundacja Mielnica, ale i spółdzielnie socjalne jak Sport i Rehabilitacja czy Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Multi-Bruk. Powstało też kilka zupełnie nowych inicjatyw,  w tym: Golińska Spółdzielnia Socjalna Aktywni Razem czy Spółdzielnia Socjalna BISTRO Przystanek21.Wszystkim kibicujemy i wszystkie mogą liczyć na regularne wsparcie od naszych doradców. 

A że nic tak nie cieszy jak sukcesy współpracujących z nami spółdzielni, to warto w tym miejscu odnotować przynajmniej kilka z nich:

Warto przy tej okazji dodać, że nie tylko przedsiębiorcy społeczni mogli liczyć na wsparcie. Z naszej oferty rozwoju kompetencji mogły rownież skorzystać MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracownicy. W ogóle Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej nie jest jedyną działalnością Stowarzyszenia. Bardzo dużo działo również w pozostałych. Skoro jesteśmy przy przedsiębiorstwach społecznych, to nie wolno zapominać, że 50 przedsiębiorstw z całej Polski testuje wiązki usług społecznych. Wiązki to pakiet komplementarnie uzupełniających się usług, które świadczone razem wytwarzają unikatową wartość dodaną. Wśród nich są: usługi opieki wytchnieniowej, rehabilitacji, opieki nad osobami starszy, opieki nad dziećmi i usługi turystyczne. Pierwsze rezultaty są bardzo obiecujące, wnioski i rekomendacje już niedługo.

Co słychać w świecie innowacji?

Na tym nie koniec innowacji. Wspólnie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej z Poznania i Szczecina wspieramy rozwiązania z zakresu dostępności i włączenia społecznego. W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 600 zgłoszeń –blisko 40 z nich zostało wybranych do otrzymania dotacji. Wśród nich m.in.: projekt "e-krawcowa" Fundacji Komplikacja (samodzielne, niskokosztowe dostosowywanie popularnej odzieży z sieciówek do własnych, specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami o specyficznej budowie) czy  projekt "Antyprzemocowy Program Liderski" Fundacji dla Somalii (program edukacyjny dla liderek w środowiskach migranckich, który przygotowuje je do wspierania kobiet w swoich środowiskach w sytuacji doświadczania przemocy w domu instruktaż organizacyjny i materiały dla uczestniczek).
Więcej info o innowacjach: www.innowacje.spoldzielnie.org

Edukacja

Pędzimy dalej! Po roku przerwy spowodowanym lockdownem, wróciliśmy do szkół. I to od razu do kilku! Przeprowadziliśmy aż 80 godzin dydaktycznych warsztatów przedsiębiorczości społecznejw czterech poznańskich szkołach – SP nr 51 im. B. Szwarca, SP nr 27 im. Stefana Czarnieckiej, SP Wesoła Góra-edukacja domowa, Niepubliczna SP „Zawsze Razem”. Uczniowie grali w gry edukacyjne, pracowali w grupach, poznawali zagadnienia związane ze spółdzielczością i opracowywali własne projekty. Ale byliśmy też w Rokietnicy, Luboniu, Kiekrzu i wszędzie tam, gdzie ktoś chciał posłuchaćo ekonomii społecznej. Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach, a chciałyby dowiedzieć się więcej o historii spółdzielczości oraz ekonomii społecznej przygotowaliśmy podcast: Głos Spółdzielczy, w którym przybliżamy najciekawsze teksty i postaci z historii polskiej spółdzielczości.A wszyscy, którzy preferują słowo czytane, zawsze mogą sięgnąć do SOC-a. To już ósmy numer!

ZAZ – planujemy, działamy…

Największym wyzwaniem mijającego roku był działania związane z powołaniem ZAZ. Wiele udało się zrobić: mamy budynek, wstępną koncepcję działania i wsparcie 30 rożnych organizacji pozarządowych i JST. W dalszym ciągu wiele jest jeszcze do zrobienia i wygląda na to, że najciekawsze dopiero przed nami.  

Więcej: www.spoldzielnie.org/cat,136

I wiele innych…

 

Najważniejsza w ubiegłym roku okazała się jednak możliwość (zdystansowanych społecznie) spotkań w z Wami! Byliśmy w kinie, chodziliśmy na Spółdzielcze Spacery po Poznaniu, graliśmy w gry podczas warsztatów (w tym, w nasze nowe wydawnictwo „Dziwne historie”. I mamy nadzieję, że takich spotkań będzie w tym roku jeszcze więcej – w końcu Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych i Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej czekają na nowe daty. Bądźcie z nami!