Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport: Wielkopolska Wschodnia w liczbach
2022-01-31
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu powstało pierwsze opracowanie pt. „Wielkopolska Wschodnia 2020 w ujęciu statystycznym”. Analiza obrazuje kluczowe wskaźniki statystyczne, dotyczące rozwoju społeczno – gospodarczego Wielkopolski Wschodniej.
Wielkopolska Wschodnia to zbiorcza nazwa obejmująca miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki, która w ciągu kilku ostatnich lat coraz częściej pojawia się w przestrzeni medialnej oraz debacie publicznej. Nieprzypadkowo. Wyróżnikiem regionu jest nie tylko położenie geograficzne, ale przede wszystkim wspólne wyzwanie – Wielkopolska Wschodnia została zdefiniowana jako obszar wydobywczo-energetyczny, szczególnie narażony na skutki zmian klimatycznych, który wymaga szczególnych działań, które pobudzą transformację gospodarczą. Kierunki rozwoju gospodarczego oraz pomysły, jak wesprzeć pracowników i całe społeczności w procesie zmiany są nakreślone w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji (TPST), który polegać ma na całościowej przebudowie gospodarczej i społecznej regionu.

Opublikowany w przez Urząd Marszałkowski raport pośrednio wpisuje się w te działania. Dla wszystkich osób i organizacji, które już prowadzą działania społeczne  w Wielkopolsce Wschodniej albo dopiero planują swoje inicjatywy, znajdujące się tam informacje dotyczące m.in. demografii, struktury zatrudnienia, finansów publicznych, dofinansowań z funduszy unijnych, beneficjentów pomocy społecznej, sytuacji trzeciego sektora, a nawet długości ścieżek rowerowych mogą być niezwykle użyteczne.

Raport można pobrać i przeczytać (i obejrzeć – jest bardzo przyjaźnie zaprojektowany!) tutaj: http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wielkopolska_wschodnia_2020.pdf

A my tylko mamy nadzieję, że będą kolejne edycje i że znajdzie się w nich również nieco więcej informacji o sektorze ekonomii społecznej.