Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dotacje ZUS: program prewencji wypadkowej
2022-02-03
Dotacje ZUS 2022 to program, który pozwala firmom, w tym spółdzielniom socjalnym na uzyskanie dofinansowania na poprawę warunków pracy (zwiększenie bezpieczeństwa w pracy) poprzez zakup maszyn i urządzeń.
Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Może to być nawet 500.000 zł. 

140000 zł  - MIKROFIRMA (1-9 pracowników)
210000 zł  - MAŁA FIRMA  (10-49 pracowników)
340000 zł - ŚREDNIA FIRMA (50-249 pracowników)

Jak Wypełnić Wniosek Płatnika Składek?

Uzyskanie dofinansowania z ZUS wymaga od firmy w pierwszej kolejności przeanalizowania własnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika programu ZUS może wymagać skorzystania z pomocy Ekspertów, którzy mają niezbędne doświadczenie we właściwym podejściu do zagadnienia BHP pod kątem wymagań regulaminu. 
Więcej informacji o wsparciu eksperckim na stronie ZUS: tutaj


Z dotacji ZUS można sfinansować m.in. 


- oświetlenie hal oraz magazynów - poprawa BHP i wymiana oświetlenia na energooszczędne LED,

- dotacje z ZUS na wózek widłowy - ograniczenie obciążenia przez dofinansowanie na wózek widłowy,

- wentylację,

- osłonę maszyn - zabezpieczenie niebezpiecznej strefy,

- ograniczenie hałasu - dotacja ZUS 2021 na poprawę BHP posłuży wyciszeniu stanowiska pracy.


Więcej informacji o zasadach dofinansowania na stronie programu tutaj