Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zbliża się termin składania wniosków do PO FIO 2013
2013-01-11
Przypominamy, że zostało już tylko kilka dni na złożenie oferty do konkursu ogłoszonego w ramach PO FIO. Termin składania wniosków to 14 stycznia 2013.
W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO oferty należy składać w dwóch formach:

- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert PO FIO

- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert oraz dodatkowe informacje dostępne sa na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl