Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Otrzymaliśmy akredytację AKSES
2022-02-10
Miło nam poinformować, że 4 lutego 2022  roku otrzymaliśmy akredytację AKSES.
Oznacza to, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie może kontynuować posługiwanie się statusem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację, w dniu 4
 lutego 2022 r. przyznał akredytację AKSES dla Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. 

AKSES to  System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie spójnych zasad i norm, które będą obowiązywały w OWES. OWES, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce, które oferuje wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych, fundacji, ZAZ, CIS, stowarzyszeń, spółek i spółdzielni pracy). Ośrodki działają na rzecz wzmacniania sektora ekonomii społecznej poprzez właśnie pomoc najbliżej, wspomagając PES.

więcej o akredytacji: TUTAJ