Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport: Ewaluacja wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce
2022-02-21

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opublikował raport końcowy badania „Ewaluacja wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce”, zrealizowanego przez firmę Lokalne Badania Społeczne w okresie wrzesień – grudzień 2021 r.

Raport zawiera opis wyników badania ilościowego i jakościowego, zrealizowanych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Głównym celem wspomnianego przedsięwzięcia była ocena wpływu działań realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, których celem było wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (tzw. priorytet inwestycyjny 9v).  

Wyniki badania potwierdzają wiodącą pozycję województwa wielkopolskiego pod względem poziomu rozwoju sektora oraz systemu wsparcia ekonomii społecznej. Niektóre z tych rozwiązań mają charakter autorski i pionierski, tzn. zostały wypracowane i wdrożone przez podmioty z województwa wielkopolskiego, a następnie zaimplementowane do systemu wsparcia ES. Warto również dodać, że według autorów raportu „Poziom satysfakcji z usług OWES jest wysoki . Przeszło 9 na 10 uczestników pomiaru wskazało odpowiedź o waloryzacji dodatniej, a niemal ¾ udzieliło najbardziej pozytywnej z możliwych odpowiedzi. Ponadto uzyskano 4 proc. ocen neutralnych lub ambiwalentnych, natomiast – co warte szczególnego podkreślenia – nie odnotowano jakichkolwiek wskazań negatywnych”. I wreszcie: „Bardzo pozytywne oceny zostały sformułowane przez klientów wszystkich pięciu OWES w regionie, przy czym najwyższą notę przyznano WOES.”  Dziękujemy!

Wyniki ewaluacji mają pomóc właściwie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu właściwie skoordynować działania na rzecz rozwoju sektora ES w naszym regionie. Pozyskane dane, ocena i sformułowane rekomendacje mają zostać uwzględnione przy planowaniu kompleksowego systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE.Wśród wyzwań, z jakimi sektorowi ekonomii społecznej i solidarnej przyjdzie zmierzyć się w najbliższym czasie jest m.in. utrzymanie ciągłości systemu wsparcia ES, wypracowanie efektywnych mechanizmów transferu wiedzy czy modyfikacja dotychczasowej formuły Krajowego Komitetu ds. ekonomii społecznej.  

Pełną wersję raportu można przeczytać tutaj.