Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie: Pożyczka płynnościowa dla PES
2022-02-22
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w webinarium „Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.
Szkolenie odbędzie się 9 marca 2022 w godzinach 11:00 – 12:00 na platformie LIVEWEBINAR
Podczas szkolenia zostaną przedstawione możliwości skorzystania ze zwrotnych źródeł wsparcia na poprawę płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis.
Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników (w tym składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia.
Pożyczka płynnościowa jest ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
 
Spotkanie skierowane jest do PES z całego kraju:
  • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,
  • podmiot reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • organizacji pozarządowych, podmiotów, lub spółek non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
  • spółdzielni, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.
 
Program spotkania:
11:00 – 11:10 – Przywitanie uczestników
11:10 – 11:50 – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Anna Juszczak-Wątor, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
11:50 – 12:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

Formularz rejestracyjny KLIK

Oferta FRW dostępna TUTAJ
Złóż wniosek KLIK


źródło: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego