Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konkurs: Program aktywizacyjny dla cudzoziemców
2022-02-28

Organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową oraz aktywność i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata.

Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce legalnie, ale spotykają się z trudnościami w znalezieniu pracy czy barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.

Dodatkowym atutem zgłoszonych ofert będzie uwzględnienie grupy cudzoziemców, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Nabór potrwa do 21 marca 2022 roku  (do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej tj. ePUAP)

WAŻNE! Podmiot ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego obszaru priorytetowego, a nie więcej niż dwie oferty w ramach jednego konkursu. Pojedyncza oferta może natomiast obejmować dwa obszary priorytetowe, przy czym wskazane jest określenie priorytetu wiodącego.

Szczegółowe informacje TUTAJ 


źródło: gov.pl