Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport z badania potencjału PES i PS w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy
2022-03-17
W celu wsparcia i wzmocnienia procesu przyjmowania i adaptacji osób uciekających z Ukrainy, nasze Stowarzyszenie w porozumieniu z MRiPS, ROPSami, OWESami oraz OZRSS przeprowadziło działania mające określić potencjał ES, PS i PES w zakresie możliwości świadczenia usług obywatelom Ukrainy dotkniętym wojną.

Podstawą do opracowania raportu stały się badania ankietowe przygotowane w oparciu o formularz wysyłany do OWES, OZRSS, ROPS oraz innych instytucji sieciujących a także udostępniony do wypełnienia podmiotom sektora ekonomii społecznej przez Internet (w tym Facebook). W ankiecie wzięło udział aż 840 instytucji ekonomii społecznej.

 

Pytania w ankiecie dotyczyły m.in.:

 

  • opieki (w tym opieki nad: dziećmi do lat 3, dziećmi w wieku przedszkolnym, osobami z niepełnosprawności bądź niesamodzielnymi),
  • przygotowywania posiłków i ich transportu,
  • zatrudnienia osób przybywających w wyniku wojny z Ukrainy,
  • baz noclegowych,
  •  usług transportowych

 

i  wiele innych.

 

Mamy nadzieję, że przygotowana diagnoza pozwoli ministerstwom i instytucjom samorządowym przygotowującym programy wsparcia na zaplanowanie i wdrożenie konkretnych działań, które uwzględniłyby udział sektora ekonomii społecznej, który zadeklarował ogromną gotowość do współpracy. Warto podkreślić, że dotyczy to zarówno podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które udzieliły odpowiedzi na pytania, jak i szeregu interesariuszy – ośrodków i instytucji wsparcia ekonomii społecznej.
 
Świadczenie usług w sposób nieodpłatny ma jednak swoje ograniczenia wynikające z szybko kurczących się zasobów organizacji względem zgłaszanych ich potrzeb. Stąd najważniejszą rekomendacją jest szybkie uruchomienie programów finansowania, które spowodują przedłużenie gotowości oraz sprawczości w zakresie świadczenia potrzebnych usług.


 *Badanie ma charakter ciągły, systematyczne otrzymujemy kolejne informacje od podmiotów sektora ekonomii społecznej. Raport obrazuje dane zebrane na dzień 8.03.2022 r.

Pliki do pobrania