Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie o cenę – realizacja usługi organizacji spotkania branżowego PS
2019-09-14

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza zapytanie o cenę dotyczące realizacji usługi organizacji ogólnopolskiego spotkania branżowego przedsiębiorstw społecznych branż opiekuńczej i rozwoju lokalnego w ramach Projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompleksowa usługa organizacji ogólnopolskiego spotkania branżowego przedsiębiorstw społecznych z branż opiekuńczej i rozwoju lokalnego obejmuje 2 dni szkoleniowe, zawierające następujące komponenty usługi.

Szczegółowy opis zamówienia:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji 50 uczestników spotkania
 • pełna obsługa techniczna spotkania
 • nocleg ze śniadaniem z 19 na 20 listopada 2019 r. w Warszawie, w tym w pokojach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • pełne wyżywienie - łącznie 6 przerw kawowych (3 przerwy kawowe dziennie), dwa obiady dwudaniowe, 1 x kolacja, w tym obejmujące posiłki wegetariańskie
 • wynagrodzenia trenerów (16 godzin lekcyjnych warsztatów/prelekcji/moderacji dyskusji) zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym programem spotkania
 • wynajem sali (16 godzin lekcyjnych) dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z niezbędnym wyposażeniem (rzutnik, ekran, komputer, flipchart)
 • przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych
 • zorganizowanie w ramach spotkania wizyty studyjnej w modelowym podmiocie ekonomii społecznej z branży opiekuńczej lub rozwoju lokalnego
 • zapewnienie dostępu do opcji transportu dla osób z niepełnosprawnościami
 • zapewnienie dostępu do opcji opieki nad osobą zależną podczas spotkania (2 pakiety opieki 2-dniowej)
 • prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych działań, w tym dokumentacji zdjęciowej.

 

Terminy realizacji zadania: 19 - 20 listopada 2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa

 

Więcej szczegółów znajduje się w zapytaniu ofertowym.


Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 22 października 2019 r., do godz. 16.00,
poprzez wypełnienie formularza wyceny stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, który należy przesłać w wersji papierowej lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu (61 – 475 Poznań).