Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja prezydencji francuskiej nt. ekonomii społecznej: przyszłość Europy w Strasburgu
2022-03-31
W dniach 5-6 maja 2022 w Strasburgu odbędzie się konferencja organizowana przez francuską prezydencję w Radzie UE, dotycząca ekonomii społecznej.
Wydarzenie będzie doskonałą okazją do debaty i wymiany poglądów między decydentami i interesariuszami ekonomii społecznej na temat roli, jaką ekonomia społeczna może odegrać dla przyszłości Europy. Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję do dyskusji dotyczącej rozwiązań dla ludzi i planety, aby zwiększyć znaczenie ekonomii społecznej. 

więcej o wydarzeniu TUTAJ 

Pliki do pobrania