Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe - wynajem lokalu
2013-01-14

W związku z realizacją projektu: „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013 ogłaszamy nabór ofert na wynajem pomieszczeń na biuro.

Oferty, przygotowane według wytycznych zawartych w poniższych załącznikach, można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30 na adres Zamawiającego: 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1  do 29 stycznia 2013 r. do godziny 15.30. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty, a nie nadania w placówce pocztowej/kurierskiej. Oferty powinny być składane w kopercie opatrzonej napisem – Oferta na wynajem lokalu na potrzeby realizacji projektu „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”