Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja w Strasburgu: ekonomia społeczna przyszłością Europy-relacja
2022-05-09

W dniach 5-6 maja w Strasburgu odbyła się konferencja pn. „Social Economy: the future of Europe”. Wydarzenie to było doskonałą okazją do debaty i wymiany poglądów między decydentami i interesariuszami ekonomii społecznej na temat roli, jaką ekonomia społeczna może odegrać dla przyszłości Europy. 

Rozmawiając o rozwiązaniach dla ludzi i klimatu nikt z blisko 2000 europejskich uczestników konferencji nie miał wątpliwości, że ekonomia społeczna jest przyszłością Europy - taki jest właśnie kierunek zmian w obliczu wyzwań społecznych przed jakimi stoi społeczeństwo europejskie.Gośćmi honorowymi byli Ukraińscy przedsiębiorcy społeczni: Petro Darmoris i Alina Bocharnikova, którzy dostali owacje na stojąco, kiedy publicznie zawnioskowali o włączenie ukraińskiej ekonomii społecznej do Europejskiego Planu Działania na rzecz Ekonomii Społecznej.
Nie zabrakło również polskiego udziału w konferencji. Swój głos zabrał Przemysław Piechocki - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i poruszył m.in. tematy dotyczące:
  • doświadczenia z wdrażania w Polsce mechanizmu zakupowego w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 w sektorze ES i poza nim,
  • solidarne działania podejmowane przez sektor ES w kierunku pomocy uchodźcom z Ukrainy w tym drugą odsłonę mechanizmu zakupowego dla Ukrainy,
  • założenia Zielonego Zrównoważonego Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu,
  • udział Ekonomii Społecznej w sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej,
  • pomocy dla Ukrainy jaką może wypracować sektor ekonomii społecznej w UE.


Niemniej była to tylko część polskiego udziału, który był znacznie większy w wymianie doświadczeń w ramach wyznawanych wspólnych wartości tj.:
  1. Na warsztatach „Jakie lokalne i regionalne polityki związane z gospodarką społeczną pozwolą sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutra?” wspólnie z europejskimi samorządowcami debatowała Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Paulina Stochniałek.
  2. Na warsztatach „Jakie są warunki sukcesu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych jako dźwigni rozwoju ES? Dobrą praktykę"  prezentowali: z-ca Prezydenta Miasta Wrocławia Pan Jakub Mazur wraz z-cą Dyrektora MOPS Wrocław Panem Michałem Szydłowskim dotyczącą budowania całego ekosystemu społecznych zamówień Wrocławia. 
  3. Na warsztatach nt. wsparcia Ukrainy przez sektor Ekonomii Społecznej swoje prezentacje mieli również przedstawiciele Sieci Zachodnio-Pomorskich Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.  
Był to bardzo inspirujący czas. Jesteśmy pełni optymizmu i nowych wyzwań stojących przed jeszcze efektywniejszym wsparciem w tworzeniu sektora ekonomii społecznej.