Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Spółdzielcy socjalni – uwaga na zmiany rachunkowe!
2013-01-16

Jak można było przeczytać między innymi na portalu Ekonomia Społeczna, ze względu na niższy kurs euro w stosunku do ubiegłego roku, przedsiębiorców czekają zmiany rachunkowe. Rok 2013 oznacza nowe - niższe limity dochodowe. Co to oznacza dla spółdzielców socjalnych? Zapytaliśmy o to naszego specjalistę ds. ekonomii społecznej, Zbyszka Prałata. 

Do najważniejszych zmian należą:

  • zmiana limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy powyżej którego trzeba prowadzić pełną księgowość – limit ten jest mniejszy niż rok temu o prawie 357 tysięcy złotych i wynosi teraz  4 936 560 zł

Nasz komentarz: Prowadzenie uproszczonej księgowości umożliwia przedsiębiorcom społecznym nowelizacja ustawy o rachunkowości z 2009 roku. Ustawa nie określa jednak ani formy tej księgowości ani przepisów wykonawczych, które by ją regulowały. Dlatego SNRSS nieustająco zachęca przedsiębiorstwa społeczne do prowadzenia pełnej księgowości. Umożliwia to nie tylko pełną kontrolę członków spółdzielni nad ich sprawami finansowymi i złożenie wymaganego sprawozdania finansowego; prowadzenie pełnej księgowości pozwala też na prowadzenie działalności w sferze pożytku publicznego.  

  • zmiana statusu „małego podatnika” . Status małego podatnika od 1 stycznia 2013 roku przysługuje wszystkim przedsiębiorstwom, u których wartość przychodu ze sprzedaży osiągniętej w 2012 r. nie przekroczyła 4 922 000 zł. Jest to kwota aż o 402 000 zł mniejsza niż w zeszłym roku.

Nasz komentarz: Wartość przychodu ze sprzedaży pozwalająca zakwalifikować przedsiębiorcę jako małego podatnika jest na tyle wysoka, że na dobrą sprawę niemal każda spółdzielnia może ubiegać się o ten status. Status małego podatnika umożliwia skorzystanie z dodatkowych uprawnień – między innymi z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Zachęcamy jednak do rozważnego wyboru formy opodatkowania odpowiedniego dla prowadzonej formy działalności. Nie zawsze status małego podatnika jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

Dodatkową informacją dotyczącą przedsiębiorców społecznych posiadających status małego podatnika oraz założone w tym roku spółdzielnie socjalne jest jest zmiana wysokości kwoty jednorazowej amortyzacji. Kwota, do której można skorzystać z jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć 205 100 złotych i również jest niższa, aniżeli w ubiegłym roku. Dotyczy ona inwestycji w środki trwałe zaliczone do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych).

***

Ważną zmianą, o której spółdzielcy powinni pamiętać, a która nie jest bezpośrednio związana z wysokością kursu euro, są obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku nowe limity zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z tego obowiązku zwolnieni będą podatnicy, u których kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20 tysięcy złotych. Limit ten dotyczy zarówno podatników prowadzących działalność gospodarczą już od kilku lat, jak i tych, którzy dopiero zarejestrowali swoją działalność.