Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zaproszenie: webinaria dot. wspierania integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich
2022-06-08
Polecamy wzięcie udziału w cyklu webinariów pt. Rekomendacje MFiPR: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich.

W ramach SIRESII zaplanowane zostały dwa webinaria przybliżające Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich".

Webinaria odbędą się w dniach:

      15.06.2022 r. (środa), w godz. 12.00 – 14.00 – o czym warto pamiętać planując działania integracyjne na rzecz obywateli państw trzecich

 

      22.06.2022 r. (środa), w godz. 12.00 – 14.00 – zostaną poruszone obszary działań w zakresie integracji obywateli państw trzecich – przykłady i inspirujące rozwiązania jakie są już podejmowane na rzecz tej grupy osób


REJESTRACJA:

Żeby wziąć udział w webinariach, trzeba zarejestrować się na każde z nich oddzielnie przez formularze dostępne pod linkami:

      15.06.2022 r. (część 1) – o czym warto pamiętać planując działania integracyjne na rzecz obywateli państw trzecich: TUTAJ
    

      22.06.2022 r. (część 2) – obszary działań w zakresie integracji obywateli państw trzecich: TUTAJ

ZAKRES WEBINARIUM:

W trakcie webinarium od strony praktycznej:

-  przybliżone zostaną Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich" z dn. 28.04.2022 r.,

- przedstawione zostaną wskazówki na temat planowania działań na rzecz tej grupy osób,

- omówim zostaną przykłady działań i inspiracje w zakresie konkretnych działań w obszarze integracji obywateli państw trzecich w obszarze rynku pracy, edukacji, integracji społecznej.

Podczas webinariów będą także odwołania do obecnej sytuacji migracyjnej z jaką mamy do czynienia w Polsce związanej z napływem osób z terenu Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym w tym kraju.

 Ekspertkami podczas webinariów będą:

*Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Pracuje nad rozprawą doktorską na temat integracji migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce. W Homo Faber koordynuje Program Integracja, gdzie zajmuje się tworzeniem systemowych rozwiązań integracyjnych na poziomie lokalnym. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. integracji migrantów i migrantek w Lublinie (KDO jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin). Jest trenerką, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Przez wiele lat współpracowała z Wojewódzką Komendą Policji, Miejską Komendą Policji w Lublinie oraz Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej szkoląc funkcjonariuszy i funkcjonariuszki z praw człowieka.

 

*Agnieszka Kosowicz – Prezeska i założycielka Fundacji Polskie Forum Migracyjne (PFM). Z wykształcenia - dziennikarka. Od 2000 r. pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce, autorką i współautorką publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W PFM tworzy projekty, prowadzi działania informacyjne, warsztaty i szkolenia. Każde z webinariów przewidziane jest dla maksymalnie 200 osób. W przypadku przekroczenia tego limitu nie będzie możliwe wejście do pokoju webinarowego w dniu wydarzenia.

Webinaria będą nagrywane, a ich nagrania udostępnimy na kanale OZRSS na YT oraz na stronie www.ozrss.pl (SIRES II).

Webinaria organizowane są w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.