Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Projekt ustawy o ekonomii społecznej w Sejmie
2022-06-24
22 czerwca br. miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ekonomii społecznej.
Ustawa ta ma kompleksowo regulować podstawowe zagadnienia związane z ekonomią społeczną tj. definicję przedsiębiorstwa społecznego, zasady funkcjonowania i wspierania PES czy sposoby współpracy PES z samorządami terytorialnym w realizacji usług społecznych. Projekt ustawy posiada  dwa zasadnicze cele: tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijaniem udziału PES i PS w realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej. To pierwsza kompleksowa regulacja tego sektora, ustawa, na którą, dodajmy, środowisko czekało kilkanaście lat.

Ustawa definiuje kluczowe elementy sektora, w tym przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Co ważne, zgodnie z projektem ustawy podmiotami ekonomii społecznej będą również już funkcjonujące w porządku prawnym spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe. Zgodnie z projektem te wszystkie podmioty będą mogły otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego, a co za tym idzie będą mogły liczyć na konkretne elementy wsparcia ze środków publicznych i europejskich, PFRON i Funduszu  Pracy, w tym m.in. wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzeń osób skierowanych przez PUP, refundacji składek, itp., a także ulgę podatkową -  zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do przedsiębiorstw społecznych przeznaczanych na działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.  Wspierany ma być udział PS w rynku zamówień publicznych.

Zasadniczo wśród parlamentarzystów panował konsensus co do tego, że przyjęcie ustawy jest konieczne i niezbędne do dalszego funkcjonowania sektora i prowadzenia aktywnych działań na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie pojawiły się jednak wątpliwości związane m.in. brakiem definicji przedsiębiorstwa społecznego, wąskiego katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznych czy kompetencji wojewodów w zakresie nadawania i odbierania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Mamy nadzieję, że istotne poprawki zostaną wprowadzone i dzięki nowym przepisom ekonomia społeczna będzie dalej rozwijać się i stanowić ważny element aktywnej polityki społecznej. Według deklaracji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ustawa ma zostać uchwalona jeszcze w tym roku.

I mały bonus - szczególnie miło było nam usłyszeć z mównicy sejmowej o Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum, która jako spółdzielnia wzorowo realizująca swoje zadania wobec społeczności lokalnej, została podana jako przykład do naśladowania przez posła Tadeusza Tomaszewskiego. 

O tym, co zawiera ustawa o ekonomii społecznej pisaliśmy tutaj (Projekt ustawy o ES. 7 najważniejszych informacji dla PES i PS)