Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Green Labs – spotkanie partnerów w Krakowie
2022-06-27

Za nami kolejne spotkanie partnerów międzynarodowego projektu „Społecznie napędzane zielone laboratoria”. Po raz pierwszy od rozpoczęcia działań projektowym partnerom udało się spotkać osobiście.

Spotkanie miało na celu podsumowanie postępów w realizacji projektu – na ukończeniu są prace nad pierwszym rezultatem pracy intelektualnej – raportu badawczego zbierającego informacje na temat świadomości zielonych kompetencji w sektorze ekonomii społecznej, a także wśród interesariuszy sektora – uczelni wyższych. Raport będzie punktem wyjścia do zaprojektowania narzędzi pozwalających na stopniowe zwiększanie i rozwijanie tych kompetencji. Wydaje się to o tyle potrzebne, że transformacja przedsiębiorstw społecznych w kierunku zrównoważonych źródeł energii jest kluczowym elementem założeń programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025, który ma fundamentalne znaczenie dla inwestycji w sektor ekonomii społecznej zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Założenia programu można przeczytać na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej. 


Wśród działań, które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie będą m.in.: stworzenie katalogu informacji na temat zielonej transformacji oraz gospodarki obiegu zamkniętego, programu budowania zielonych umiejętności wśród nauczycieli akademickich oraz studentów oraz budowa modeli symulacji biznesowych opartych o produkty i usługi z zakresu zielonej transformacji.

***

W spotkaniu 14 czerwca br. wzięli udział przedstawiciele lidera i partnerów projektu: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna z Pragi, The Square Dot Team z Belgii, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Uniwersytet Macedoński i The Stimmulli z Grecji. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj. Zapraszamy również do śledzenia strony internetowej: https://sdglabs.uom.edu.gr/#  oraz konta projektu na FB:  https://www.facebook.com/Socially-Driven-Green-Labs-104294498980204