Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innovative Collaborations – międzynarodowe szkolenie w Brukseli
2022-06-29

Za nami międzynarodowe szkolenie trenerów z zakresu cyfrowych innowacji i tworzenia wirtualnych klastrów.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła, a wielu przypadkach wymusiła na sektorze spółdzielczym zastosowanie nowych technologii zarówno w codziennej komunikacji jak i w pracy. Teraz staje się jasne, że nowe technologie zostaną w naszej pracy na dłużej. Wynika to między innymi z założeń resortowego programu Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nim rozwój przedsiębiorstw społecznych w zakresie cyfryzacji może być wspierany w ramach wzmacniania ich odporności i innowacyjności oraz budowania silnej pozycji na rynku.

Wzmacnianie umiejętności z zakresu cyfrowych kompetencji w celu lepszego zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi było również celem międzynarodowego szkolenia zorganizowanego przez organizację BXL Brussel w dniach 20-22 czerwca br. w Brukseli. Dzięki szkoleniu chcieliśmy przede wszystkim zrozumieć jak wykorzystać ideę wirtualnych klastrów do rozwijania współpracy między spółdzielniami socjalnymi z całej Europy. To właśnie rozwiązanie będzie testowane podczas pracy nad kolejnym produktem projektu Innovative Collaborations realizowanego przez międzynarodowe partnerstwo w ramach programu Eramus+.Wartością dodaną szkolenia w Brukseli była możliwość spotkania się z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów – organu doradczego UE umożliwiającego samorządom wszystkich państw UE dzielenia się opiniami na temat prawodawstwa oraz strategii rozwoju UE. Konkluzja jest następująca: 27 państw UE może mieć różne koncepcje rozwijania ekonomii społecznej, cel pozostaje jednak ten sam: budowanie odporności sektora, wzmacnianie jego konkurencyjności na rynku i rozwijanie w ten sposób, żeby potrafił stawić czoła kolejnym wyzwaniom: wojnie w Ukrainie, tranformacji energetycznej czy rosnącym nierównościom społecznym. 

I jeślie trzeba w tym celu podnieść swoje kompetencje cyfrowe, to jesteśmy na tak.

Szkolenie było częścią międzynarodowego projektu Innovative Collaborations  realizowanego w ramach programu Erasmus+. Więcej na temat projektu przeczytasz tutaj.