Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Energia Społeczna: Jak organizacje oceniają dotychczasowe uczestnictwo w projekcie?
2022-07-27

Już 22 organizacje zakończyły już pilotażowe wdrażanie wiązek usług w ramach projektu Energia Społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej. Łącznie w projekcie uczestniczy ich aż 50 z całego kraju.

Jak organizacje oceniają dotychczasowe uczestnictwo w projekcie? Wszystkie zgodnie przyznają, że udział w projekcie był dobrym pomysłem. Podkreślają, że szczególnie osoby korzystające dotąd z ich usług, takich jak opieka wytchnieniowa, rehabilitacja czy opieka nad osobami starszymi żałują, że już się zakończyły. Ponadto w większości przypadków realizacja usług dała przedsiębiorstwom możliwość zatrudnienia nowych osób, które najpewniej zostaną w zespołach na dłużej.

Ważnym elementem było również wsparcie doradców, bez których, zdaniem organizacji, nie udałoby się w pełni zrealizować projektu. To oni odpowiadali za przygotowanie kamieni milowych, wsparcie przy tworzeniu oferty, pilnowanie terminów, rozwiązywanie problemów pojawiających się na etapie przygotowania czy też wdrożenia wiązek.Dla przypomnienia – w ramach projektu zostało opracowanych 5 modeli dotyczących usług społecznych:
 1. opieka nad osobami starszymi (opieka+)
 2. opieka wytchnieniowa (+)
 3. opieka nad dziećmi (+)
 4. rehabilitacja (+)
 5. turystka społeczna (+) (ten model jest koordynowany przez partnera Projektu – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych)
Poniżej kilka słów o wybranych organizacjach, które zakończyły już udział w projekcie:

Spółdzielnia Socjalna ARKA realizowała wiązkę opieka+, na którą składało się: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych (usługa bazowa), dyżur konsultanta tzw. ratowanie życia i zdrowia (usługa dodatkowa) oraz spotkania z psychologiem (usługa dodatkowa).

Pilotażowe testowanie tych usług pozwoliło poszerzyć zakres usług świadczonych przez spółdzielnie i dotrzeć do nowych odbiorców. Usługi opiekuńcze bowiem są usługą deficytową i bardzo potrzebną na lokalnym rynku. Dlatego Arka zdecydowała się kontynuować realizowanie w ramach umowy partnerskiej z Gminą Gostyń.
 
Udział w projekcie sprawił, że samorząd dostrzegł w spółdzielni potencjalnego świadczeniobiorcę, który może wypełniać nisze w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Jak sama kadra wskazuje, dzięki usługom dodatkowym poprawiła się jakość usługi bazowej i wzrosła jakość życia podopiecznych, a praca opiekunek stała się znacznie łatwiejsza. Dzięki projektowi wsparciem zostały objęte aż 62 osoby. Dodatkowo 160 godzin „ratowania życia” i 200 godzin spotkań z psychologiem.
 
Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel realizowała wiązkę opieka wytchnieniowa+ na którą składało się: opieka całodobowa z pobytem w Blues Hostel (usługa bazowa), opieka mobilna (usługa dodatkowa), poradnictwo specjalistyczne tzw. „help desk” (usługa dodatkowa).


 
Zanim rozpoczął się  nabór osób, w ramach etapu przygotowawczego do wdrażania wiązki usług społecznych doposażono pokoje – zakupiono łóżko przeciwodleżynowe, poduszkę ortopedyczną, krzesło kąpielowe, generator ozonu itp. sprzęt, aby móc w pełni zrealizować usługę opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowej jest stosunkowo nową usługą, ale szczególnie potrzebną ze względu na wsparcie opiekunów osób zależnych czy niesamodzielnych. W przypadku Blues Hostel w trakcie wdrażania usług okazało się, że na usługi oferowane przez Spółdzielnie jest znacznie większe zapotrzebowanie niż zakładano. Wskazuje na to bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców Konina. Bardzo szybko okazało się, że brakuje takich miejsc w nie tylko w Koninie, ale całym powiecie.

Dzięki projektowi wsparciem zostało objęte 52 osoby co dało 593 doby opieki całodobowej, 287 godzin usługi mobilnej i 128 godzin doradztwa specjalistycznego.  Kadra spółdzielni liczy, że uda się pozyskać środki na kontynuację tej usługi i wpisania jej na stałe do oferty.
 
Spółdzielnia Socjalna ALE SMACZNIE realizowała wiązkę rehabilitacja+ na którą składało się: rehabilitacja stacjonarna (jako usługa bazowa), usługi fizjoterapeutyczne (usługa dodatkowa), usługi dietetyczne (usługa dodatkowa).

W ramach etapu przygotowawczego Spółdzielnia pozyskała bezpłatnie od Gminy Dąbie lokal, który również wyremontowała przystosowując do realizacji usług w ramach projektu. Zakupiony został również sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie gabinetu dietetycznego w postaci m.in. wirówki kończyn czy cykloergomentru.
W ramach wiązki spółdzielnia świadczyła usługi:
 1. rehabilitacyjne, z których skorzystało aż 144 osób  w tym: 
  • fizykoterapii: elektorterapia, laseroterapia, ultrasonoterapia, lampa Sollux, krioterapia, magnetoterapia,
  • kinezyterapii,
  • hydroteriapii,
  • masażu leczniczego
 2. porady dietetyka, z których skorzystało 28 osób
 3. porady psychologa, z których skorzystało również 28 osób
Wdrożenie Modelu wpłynęło pozytywnie na mieszkańców zarówno tych, którzy wzięli udział w wiązce, jak i tych, którzy nie zakwalifikowali się do wsparcia. Podniosło to zdecydowanie ich komfort życia, zwłaszcza, że najbliższy gabinet rehabilitacyjny oddalony jest o 20 km. Podobnie jak w poprzednich przypadkach zapotrzebowanie na usługi na terenie gminy Dąbie było bardzo duże.  Spółdzielnia z pewnością będzie kontynuowała realizację wdrożonych usług w dalszym partnerstwie z Gminą Dąbie.

Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny realizowało wiązkę opieka nad dziećmi+, na którą składało się: ogród sensoryczny (jako usługa bazowa), warsztaty dla dzieci i rodziców oraz kadry przedszkolnej z rozwoju kompetencji wspierania dzieci w uważności i samoregulacji w Gminie Mosina.


 
W ramach etapu przygotowawczego Stowarzyszenie podjęło się budowy ogrodu sensorycznego składającego się z naturalnych elementów. Pod okiem przeszkolonej wcześniej kadry z usługi skorzystało 20 dzieci. Polegała ona na korzystaniu z naturalnego placu zabaw pod opieką wykwalifikowanej kadry. Dzieci mogły korzystać z elementów takich jak ścianka wspinaczkowa, błotna kuchnia czy ścieżka sensoryczna. Aktywności te oraz kontakt z naturalnymi materiałami służył stymulowaniu poprawnego rozwoju integracji sensorycznej.
Warsztaty miały na celu wsparcie rozwoju emocjonalnego u dzieci, które wykazywały trudności w rozpoznaniu emocji praz kontakcie z rówieśnikami. Natomiast dorośli mogli na warsztatach dowiedzieć się czym jest uważność, poznać różne jej techniki, które mogą być wykorzystywane w pracy z dziećmi.
 
Kolektyw Edukacyjny planuje kontynuację, już z własnych środków, ponieważ  wdrożone usługi wpłynęły pozytywnie na odbiór wśród społeczności lokalnej.


Projekt potrwa do końca 2022 roku. Dobre praktyki oraz wskazówki dotyczące wdrożenia opisanych wyżej rozwiązań zostaną przedstawione w podręczniku, nad którym trwają prace. Dodatkowo wybrane przedsiębiorstwa przedstawią wdrażane usługi w specjalnie przygotowanych filmach, które będzie można obejrzeć na YT.