Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ustawa o ekonomii społecznej podpisana przez Prezydenta RP
2022-08-16

W dniu 05.08 br. Sejm przyjął ustawę o ekonomii społecznej.

Dla przypomnienia:

Ustawa ta ma kompleksowo regulować podstawowe zagadnienia związane z ekonomią społeczną tj. definicję przedsiębiorstwa społecznego, zasady funkcjonowania i wspierania PES czy sposoby współpracy PES z samorządami terytorialnym w realizacji usług społecznych. Projekt ustawy posiada  dwa zasadnicze cele: tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijaniem udziału PES i PS w realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej. To pierwsza kompleksowa regulacja tego sektora, ustawa, na którą, dodajmy, środowisko czekało kilkanaście lat.
Ustawa definiuje kluczowe elementy sektora, w tym przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Co ważne, zgodnie z projektem ustawy podmiotami ekonomii społecznej będą również już funkcjonujące w porządku prawnym spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe. Zgodnie z projektem te wszystkie podmioty będą mogły otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego, a co za tym idzie będą mogły liczyć na konkretne elementy wsparcia ze środków publicznych i europejskich, PFRON i Funduszu  Pracy, w tym m.in. wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzeń osób skierowanych przez PUP, refundacji składek, itp., a także ulgę podatkową –  zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do przedsiębiorstw społecznych przeznaczanych na działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.  Wspierany ma być udział PS w rynku zamówień publicznych.

ały proces legislacyjny, zmiany w ustawie oraz zgłaszane poprawki prześledzić można na stronie Sejmu RP