Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Gospodarka odpadami w gminie: e-szkolenie dla samorządowców
2013-01-18
Wszystkim pracownikom jednostek samorządu terytorialnego polecamy szkolenie e-learningowe "Gmina dla recyklingu" realizowane przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

Od 1 stycznia 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy powinny były podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Nowy system zacznie funkcjonować od lipca 2013 roku. Gminy będą pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnią świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów właścicieli nieruchomości.

W odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego Fundacja Promocji Gmin Polskich przygotowała szkolenia e-learningowe „Gmina dla Recyklingu”.

Projekt adresowany jest do pracowników gminnych jednostek samorządu terytorialnego, członków Rad gmin, ale również do pracowników samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz innych instytucji administracji publicznych, zaangażowanych lub zainteresowanych działaniami z zakresu selektywnej gospodarki odpadami.

Polecamy przede wszystkim moduł poświęcony Przedsiębiorczości społecznej i jej roli w zwiększaniu skuteczności zbiórki odpadów komunalnych.

Wśród poruszanych zagadnień między innymi:

  • Podstawowe informacje nt. ekonomii społecznej
  • Przykłady działalności przedsiębiorstw społecznych w gospodarce odpadami
  • Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego
  • Spółdzielczość socjalna i zakładanie spółdzielni z udziałem osób prawnych
  • Współpraca jednostki samorządowej z podmiotami trzeciego sektora i ekonomii społecznej
  • Zlecanie zadań publicznych Spółdzielniom socjalnym z zakresu gospodarowania odpadami
  • Społeczne klauzule zamówień publicznych


Do szkoleń można przystępować w trybie ciągłym. Mają one charakter nieodpłatny. Polecamy!  źródło
: www.odpadywgminie.pl