Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
OFSS i WFES: relacja
2022-10-10
Wiele godzin spotkań, warsztatów, dyskusji i inspiracji – tak wyglądały tegoroczne wydarzenia spółdzielcze w Licheniu. Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. Tym, którzy byli razem z nami, jeszcze raz dziękujemy za obecność. A dla tych, którzy nie mogli być z nami przygotowaliśmy relację.

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele spółdzielni socjalnych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz działacze i sympatycy spółdzielczości. Ogólnopolski charakter wydarzenia sprowadził do Lichenia uczestników z całego kraju. To dotychczasowy rekord – było nas blisko 170! Odbyło się wiele spotkań i debat, które służyły analizie obecnej sytuacji ale także prognozowaniu zmian i szans jakie stoją przed całym sektorem ekonomii społecznej.Dzień I

Podczas pierwszego dnia mieliśmy okazję do zastanowienia się nad spółdzielczością socjalną. O tym jakie stoją przed nią szanse i wyzwania, ale również do spojrzenia wstecz i dyskusji o jej wzlotach i upadkach. Dyskusję moderował Cezary Mieżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, a uczestniczyli w niej przedstawiciele spółdzielni socjalnych z każdego zakątka kraju: Janusz Sulczewski prezes Żarskiej Spółdzielni Socjalnej, Ewelina Gzowska prezeska Spółdzielni Socjalnej Pożytek, Jarosław Pilecki prezes Spółdzielni Socjalnej Arte, Grażyna Stachowiak prezeska Spółdzielni Socjalnej Uciec Dysforii, Piotr Frołowicz prezes Spółdzielni Socjalnej Grupa Alivio oraz Justyna Czernij-Jezierska prezes Konsorpcjum Przystań. yniki badań GUS w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy przez ekonomię społeczną przedstawiła Karolina Goś-Wójcicka (GUS).Ważną prezentacją tego dnia była europejska perspektywa rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawienie założeń Europejskiego Planu Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, które autorką była Pani Anita Klecha – Przedstawicielka Komisji Europejskiej. W jej imieniu prezentację przedstawił Przemysław Piechocki – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Tego dnia było również omówienie ustawy o ekonomii społecznej w kontekście spółdzielni socjalnych, które przedstawił Waldemar Żbik z Przedsiebiorstwospoleczne.pl.Przyjaciele Spółdzielczości Socjalnej

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia Forum była Gala Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej – statuetki z rąk Przemysława Piechockiego i Cezarego Mieżejewskiego otrzymali:  Paulina Stochniałek- Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Piotr Krasuski- Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Dagmara Angowska-przedstawicielka Instytucji Zarządzającej RPO w województwie kujawsko-pomorskim, Aleksandra Andrzejewska-Kierowniczka Działu Włączenia Społecznego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała, Roman Bednarek burmistrz Sompolna, Andrzej Nowak Wójt Gminy Kramsk i Andżelika Łoś dyrektor CUS w Kramsku oraz Karolina Cyran-Juraszek.

 

Na Gali zostały również wyróżnione spółdzielnie socjalne, które obchodzą w tym roku 10 – lecie. Jubilatom podziękowaliśmy za długoletnią i aktywną działalność z życzeniami kolejnych sukcesów. Oprawę muzyczną podczas Gali zapewniła nam kapela Spółdzielni Socjalnej Kuba-Bart – dziękujemy! Było pięknie :) 

II dzień Forum

„Od mechanizmu zakupów interwencyjnych do premii społecznej – przedsiębiorstwa społeczne i ich reakcje na kryzysy” była to bardzo merytoryczna dyskusja, którą moderował Zbigniew Prałat, która zaangażowała uczestników Forum i pozwoliła na wymianę doświadczeń. Do dyskusji zostali zaproszeni: Tomasz Ludwicki Burmistrz Dąbia, Lucyna Moniak prezeska Spółdzielni Socjalnej Na Winiarach oraz Jakub Schimanek przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.Kolejnym ważnym panelem tego dnia była dyskusja dotycząca współpracy samorządów ze spółdzielniami socjalnymi w dobie wyzwań związanych z transformacją energetyczną, szczególnie ważną aktualnie dla Wielkopolski Wschodniej, którą moderował Przemysław Piechocki – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Do dyskusji zostali zaproszeni: Andrzej Nowak Wójt Gminy Kramsk, Roman Bednarek Burmistrz Sompolna, Elżbieta Sroczyńska dyrektor PCPR, Michał Rejewski koordynator ds. obszaru Sprawiedliwej Transformacji z Agencji Rozwoju Regionalnego z Konina.
Tego dnia odbyły się również równoległe warsztaty:

 • usługach społecznych i deinstytucjonalizacji (prowadzący: Zbigniew Prałat do rozmowy zaprosił: Ewę Roman prezeskę Spółdzielni Socjalnej Wspólny Sukces, Grażynę Stachowiak prezeskę SpS Uciec Dysforii, Marzenę Głowacką prezeskę SpS Parasol, Annę Grubą prezeska SpS Pozytywka)

 • efektywnym zarządzaniu zasobami w dobie wyzwań klimatycznych (prowadzący: Piotr Woźniakowski, Kierownik regionalny w CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
 • budowaniu odporności w czasach kryzysu w spółdzielniach gastronomicznych (prowadząca: Anna Zarzycka z TP Instytut)

 • doświadczeniach i wyzwaniach spółdzielczości socjalnej i ES w turystyce społecznej (prowadzący: Karolina Cyran-Juraszek oraz Maciej Bielewski z OZRSS do rozmowy zaprosili przedsiawicieli spółdzielni socjalnych: Ad Metam, Negocjator,  Teodoryk, Horyzonty Kultury oraz Stowarzyszenia “Przyjaciele Grodziska Owidz”)
  .

oraz wydarzenia:

 • warsztaty focusowe: Spółdzielnie – laboratoria przyszłości? (prowadzący: Malwina Faza oraz Anna Dranikowska z SNRSS)


 • stoliki doradcze:
  • pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, TISE S.A. Stolik prawny: Marek Gruchalski SNRSS i  Damian Staniszewski OZRSS),
  • Stolik lustracyjno-księgowy: Anna Różycka i Aneta Englot z OZRSS,
  • przedsiębiorstwo społeczne w praktyce: Waldemar Żbiki Witold Ekielski.
 • nie zabrakło również gier planszowych: chętni mogli zagrać w Kooperatywę i Dziwne Historie.


TRZECI DZIEŃ

Ostatniego dnia odbyły się dwa ważne panele : pierwszy dotyczył finansowania działalności spółdzielni socjalnych – o możliwościach i rozwiązaniach rozmawiali: Jakub Schimanek MFiPR, Grzegorz Czerniawski ekspert ds. ekonomii społecznej w Banku Gospodarstwa Krajowego, Stefan Kołucki przedstawiciel NIW CR oraz Kamil Bobek Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w PFRON. Dyskusję moderowała Karolina Cyran-Juraszek.Natomiast drugi panel to dyskusja z uczestnikami Forum dotycząca propozycji tak ważne dla sektora ekonomii społecznej ustawie o spółdzielniach socjalnych.
Wszystkim jeszcze raz dziękujemy za udział, do zobaczenia na kolejnych spółdzielczych wydarzeniach! :)Wydarzenie zostało objętego Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Konińskiego oraz Prezydenta Miasta Konina.


Natomiast medialnie wspierała nas Spółdzielnia Socjalna w Praktyce.


Prezentacje naszych prelegentów do pobrania poniżej:

Turystyka Społeczna

 
Pliki do pobrania