Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Polecamy piąty numer półrocznika Ekonomia Społeczna
2013-01-21

Serdecznie zapraszamy do lektury piątego numeru półrocznika Ekonomia Społeczna. Publikację przygotowała Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W najnowszym numerze między innymi: artykuł Joanny Brzozowskiej – Wabik: Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa, Krzysztofa Więckiewicza: Kierunki Wsparcia Ekonomii Społecznej czy Tomasza Schimianka dotyczącego Klauzuli społecznych jako elementu wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Polsce. 

Szczególnie interesujący jest tekst Joanny Brzozowskiej - Wabik. Autorka trafnie diagnozuje problemy trapiące polski sektor spółdzielczy, pisząc o kryzysach: efektywności (spółdzielnie osiągają niższą efektywność ekonomiczną niż tradycyjnie zarządzana firma), tożsamości (spółdzielnie, które odnoszą sukces upodabniają się na ogół do firm prywatnych), środowiska (brak zrozumienia wśród decydentów politycznych, przedsiębiorców, a także opinii publicznej dla specyfiki sektora), przeszłości (spółdzielnie traktuje się jako relikt socjalizmu) czy wreszcie teraźniejszości (związany z nastawieniem na indywidualny sukces). 

Świadomość tych wszystkich bolączek nie przesłania jednak największych atutów spółdzielni, które sprawiają, że może być ona tak atrakcyjną formą działalności. Te atuty to: zdolność do tworzenia stabilnych miejsc pracy,  umiejętności dostarczania określonych usług społecznych w odpowiedzi na istniejące potrzeby czy kształtowanie potrzeb przedsiębiorczych i odpowiedzialnych wśród młodzieży. Brzozowska na poparcie swoich tez przytacza statystyki, które powinny przekonać wszystkich nieprzekonanych – aktualnie organizacje spółdzielcze zrzeszają na świecie ponad miliard osób i generują i wytwarzają obrót rzędu 990 mld dolarów. 

Trudno o lepszy wstęp do dyskusji nad rolą, jaką przedsiębiorczość społeczna powinna odegrać w Polsce. 

Cały numer półrocznika Ekonomia Społeczna jest dostępny tutaj.