Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
SDG Labs: zielone kompetencje a przedsiębiorstwa społeczne – raport z badań
2022-11-08

Przedsiębiorstwa społeczne a zielone kompetencje – zapraszamy do zapoznania się z rezultatami badania międzynarodowego zespołu projektowego Socially Driven Green Labs.

Zmiany klimatyczne i związane z nimi procesy zielonej transformacji spowodowały konieczność zmiany perspektywy i wzbogacenia jej o czynniki środowiskowe i społeczne. Zielona transformacja musi być również sprawiedliwa, a to oznacza, że przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej mają w niej odegrania swoją rolę. Dzięki uzupełnieniu swojej oferty o innowacyjne, zielone rozwiązania przedsiębiorstwa społeczne będą mogły działać w takich obszarach gospodarki jak gospodarka cyrkularna, energia odnawialna, zrównoważone rolnictwo czy budownictwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwa społeczna coraz częściej są też parterami w inicjatywach międzysektorowych mających na celu wspieranie sprawiedliwej transformacji i wdrażanie bardziej zielonych rozwiązań.

Kluczowa w tym kontekście wydaje się rola edukacji, która ma ogromne znaczenie dla wykorzystania pełnego potencjału przedsiębiorstw społecznych w procesie zielonej transformacji. Ważnym parterem mogą być tutaj instytucje szkolnictwa wyższego, których zadaniem jest wyposażenie w odpowiednią wiedzę i kompetencje przyszłych absolwentów kierunków związanych z ekonomią społeczną  i być może – przyszłych pracowników oraz interesariuszy sektora.

Żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć, musimy wiedzieć jak jest, dlatego wspólnie przygotowaliśmy raport przekrojowo prezentujący stan wiedzy i kompetencji  z zakresu zielonych kompetencji wśród przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji szkolnictwa wyższego w wybranych krajach.
 

Czym są zielone umiejętności?

Według Europejskiego Centrum Kształcenia Umiejętności Zawodowych zielone umiejętności definiuje się jako „wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do życia, rozwoju i promowania zrównoważonego i zasobooszczędnego społeczeństwa".

Raport powstał w ramach projektu SDG Green Labs. Więcej na temat projektu możesz przeczytać tutaj.

Zapraszamy do lektury!

Pliki do pobrania