Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
2022-11-09

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 25.10.2022 r. na zakup i dostawa wyposażenia działu pralniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu wpłynęły 2 oferty, w tym jedna po terminie (zgodnie z treścią zapytania ofertowego oferty złożone w wersji elektronicznej należało dostarczyć w formie pisemnej w terminie do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 12:00). 

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Electrolux Professional AB Ringvagen 14 S-341 80 Ljungby. Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa (1 698 403,22 zł)