Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innovative Collaborations: międzynarodowe spotkanie partnerów w Potenzy
2022-11-21
Za nami kolejne spotkanie szkoleniowe projektu INN-CO dotyczące tworzenia Wirtualnego Klastra do promowania przedsiębiorstw społecznych poprzez innowacyjne podejście.
Przedsiębiorstwa społeczne wnoszą istotny wkład we wzrost gospodarczy, stając się sektorem kwitnącym. Niemniej nadal napotykają na poważne przeszkody związane z brakiem wsparcia finansowego, słabym zarządzaniem przedsiębiorstwem w sferze społecznej oraz niemożnością rozwoju i większej widoczności.Pandemia pokazała nam, że przyszłość jest cyfrowa. Ciekawe podejścia do modeli biznesowych zostały opracowane w ostatnich latach, ekonomia dzielenia się i projektowanie oparte na współpracy to tylko niektóre z nich, które stały się podstawą do zaprojektowania i ożywienia INN-CO, innowacyjnej sieci współpracy między grupą aktorów społecznych powiązanych z dzielenie się, wymianą zasobów i umiejętności w celu sprostania złożonym wyzwaniom ekonomii społecznej.

Przedmiotem zainteresowania projektu INN-CO jest zaangażowanie różnych podmiotów społecznych w wirtualną platformę współpracy, która umożliwia im jednoczesną interakcję poprzez wymianę doświadczeń, know-how, produktów, usług i wartości społecznych. Zwiększenie widoczności aktorów społecznych i stymulowanie tworzenia aliansów strategicznych to kolejne wyzwania projektu.
więcej o projekcie: http://www.spoldzielnie.org/project,66