Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Energia Społeczna: filmy promujące usługi społeczne
2023-01-12
Czym są usługi społeczne i czy są one potrzebne? Zapraszamy do obejrzenia fimów przygotowanych w ramach projektu Energia Społeczna, w którym blisko 50 organizacji z całej Polski pod koniec ubiegłego roku zakończyło pilotażowe wdrażanie wiązek usług.
Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej był realizowany przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Kluczowym celem projektu było opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin.

Wszystkie podmioty biorące udział w projekcie zgodnie przyznają, że udział w nim był dobrym pomysłem. Podkreślają, że szczególnie osoby korzystające dotąd z ich usług, takich jak opieka wytchnieniowa, rehabilitacja czy opieka nad osobami starszymi żałują, że projekt już się zakończyły. Ponadto w większości przypadków realizacja usług dała przedsiębiorstwom możliwość zatrudnienia nowych osób, które najpewniej zostaną w zespołach na dłużej.

Wybrane przedsiębiorstwa przedstawiają wdrażanie uslug w przygotowanych filmach, które można obejrzeć na YouTube:

model Rehabilitacja + 
 • Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja Obudźmy Nadzieję (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja ORCHidea (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Poryw (film do obejrzenia tutaj)

model Opieka Wytchnieniowa +
 • Fundacja Ditero (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja EkoPrzyjazna (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Kooperacja (film do obejrzenia tutaj)
model Opieka +
 • Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja (film do obejrzenia tutaj)
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Swietlica Motylkowe Wzgórze (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Porządek Musi Być (film do obejrzenia tutaj)

model Opieka nad dziećmi +
 • Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum (film do obejrzenia tutaj)