Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nabór wniosków: Program "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej"
2023-01-17
Od dziś tj. 17.01.2023 roku do 16.02.2023 trwa nabór wniosków w ramach programu "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025.
Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. 

1. W ramach Programu wspierane finansowo będą następujące zadania w ramach działań, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:

 • rozwój ekonomii społecznej,
 • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,
 • reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,
 • nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,
 • realizacja usług społecznych.

2. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

 • Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

3. W ramach wszystkich obszarów działań zostały ustalone następujące kwoty wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć w ramach Programu:
 • minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
 • maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku: Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Nie spełnienie powyższego zobowiązania w okresie realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę będzie traktowane jako pobranie kwoty wsparcia finansowego w nadmiernej wysokości (dotyczy różnicy między kwotą 170 a 190 tys. zł).

Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.


Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: www.kpoes.mrips.gov.pl


Więcej o naborze TUTAJ
Regulamin TUTAJ
Regulamin Naboru Wniosków TUTAJ


źródło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl