Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przemysław Piechocki członkiem Forum Dialogu PFRON
2023-01-25
Bardzo cieszymy się, że prezes naszego Stowarzyszenia Przemysław Piechocki został członkiem Forum Dialogu stanowiącego przestrzeń współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. 
 
Jest to dla nas szczególnie ważne w kontekście powstającego Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu.

Forum Dialogu jest ciałem konsultacyjno-doradczym Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącym przestrzeń współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Do zadań Forum Dialogu należy:
  1. rozwijanie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  2. dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych;
  3. wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz upowszechnianie dobrych praktyk;
  4. konsultowanie kluczowych propozycji i dokumentów z obszaru współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi;
  5. wypracowywanie propozycji mechanizmów i działań służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.


Dziękujemy za wszystkie rekomendacje, postaramy się nie zawieźć Waszych oczekiwań!