Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport CECOP: o sektorze opiekuńczym w UE
2023-02-24

Raport "SPÓŁDZIELNIE SIĘ OPIEKUJĄ! Zalety modelu spółdzielczego w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE" w wersji polskiej już dostępny!

W czerwcu 2022 roku CECOP opublikowała raport „Spółdzielcze się opiekują! Zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE". Doczekał się właśnie polskojęzycznej wersji! Zachecamy do zapoznania się z jego treścią.


Czego dowiemy się z raportu? 
CECOP reprezentuje dwa główne typy spółdzielni: spółdzielnie pracy i spółdzielnie socjalne. Oba typy świadczą usługi opiekuńcze, chociaż większość spółdzielni w sektorze opieki to spółdzielnie socjalne. 

Ze względu na swój demokratyczny, skoncentrowany na człowieku i nienastawiony na zysk model biznesowy, spółdzielnie działające w sektorze opieki mają wyjątkowe zalety. Po pierwsze, oferują odbiorcom usług opiekuńczych usługi wysokiej jakości. Niektóre z podstawowych wartości i zasad spółdzielczych obejmują troskę o społeczność lokalną, odpowiedzialność społeczną i dbanie o innych.

Raport CECOP koncentruje się na tym, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na opiekę i jak radzą sobie z wyzwaniami w tym sektorze.

Raport podkreśla zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w Unii Europejskiej, pokazuje przykłady najlepszych praktyk z sieci CECOP. I tak w raporcie odnajdziemy przykłady również z Polski. To między innymi Spółdzielnia Socjalna Arka z Gostynia, która zatrudnia 200 opiekunówświadczących usługi dla blisko 400 osób, a misją spółdzielni jest nadal pomoc osobom starszym, chorym, dzieciom i młodzieży, rodzinom, kobietom - niezależnie od wieku i statusu społecznego.

Publikacja przedstawia przykłady działalności w sektorze opiekuńczym koncetrujących się wokół różnorodnych działań w ramach sektora. To m.in.: misja niesienia pomocy, wzmocnienie pozycji kobiet opiekujących się dziećmi, wzmocnienia pozycji niezależnych niań.

Niewątlpiwie zapewnienie wysokiej jakości opieki, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu potrzeb opiekunów, jest obecnie głównym priorytetem dla Europy. Raport w związku z tym przedstawia kluczowe priorytety, którymi powinni zająć się decydenci polityczni.  Należą do nich:
  1. Uznanie i wspieranie spółdzielni
  2. Zapewnienie, że publiczne inwestycje w opiekę są wystarczające, strategiczne i nadają priorytet jakości
  3. Kompleksowe rozwiązanie kwestii opieki na poziomie UE
  4. Zwiększenie dostępności pomocy publicznej dla spółdzielni świadczących usługi opiekuńcze
  5. Wsparcie dla opiekunów
  6. Wspieranie cyfryzacji i innowacji.
Zachęcamy do szczególowym zapoznaniem się z raportem w języku polskim, który właśnie został opublikowany w języku polskim jako efekt współpracy pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni a Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych.


Pliki do pobrania