Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wizyta studyjna: Ekonomia społeczna w obiegu zamkniętym
2023-03-07
W dniach 6-7 marca gościliśmy  przedstawicieli i przedstawicielki OWES-ów z województw:  zachodniopomorskiego, pomorskiego praz warmińsko-mazurskiego w ramach Projektu „Podnoszenie kompetencji kadr OWES w Makroregionie IV ”.
Nasi goście odwiedzili spółdzielnie socjalne w subregionie konińskim, które działają zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym. Opiekunem grupy podczas wizyty był Dawid Zbawicki - doradca kluczowy OWES, prawnik oraz doradca podatkowy.

Pierwszy punktem wizyty była 
Spółdzielnia Socjalna Bistro Przystanek 21, która oferuje usługi gastronomiczno-cateringowe. W lokalu sprzedawane są dania typu fast food jak również sałatki i desery. Wszystkie składniki pozyskiwane są od lokalnych przedsiębiorców. Prezentację spółdzielni poprowadziła Prezeska, pani Monika Łakoma.Następnie swoją działalność zaprezentowała Spółdzielnia Socjalna Razem dla Środowiska. Misja spółdzielni to  świadczenie usług w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, służącymi bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Obecnie spółdzielnia zatrudnia 17 osób. Spółdzielnia we przy wsparciu OWES przygotowuje projekt elektrowni na Osady Ściekowe. W przedsięwzięcie zaangażowana jest gmina Powidz oraz baza wojsk amerykańskich w Powidzu.  Prezentację spółdzielni poprowadził Prezes, pan Artur Filipiak.
Ostatnia wizyta odbyła się w Spółdzielni Socjalnej Powrócisz Tu w Turku. Spółdzielnia prowadzi bar mleczny, który oferuje dowóz posiłków oraz sklep z własnymi produktami. Powrócisz Tu współpracuje z lokalnymi dostawcami, od których kupuje żywność nie poddawaną chemicznym procesom konserwacji. Żywność nie jest mrożona, ale przygotowywana i produkowana bezpośrednio na miejscu. Przygotowywanie zawsze świeżych, sezonowych posiłków wiąże się z ograniczeniem kosztów przechowywania i obróbki termicznej, w tym związanych z dużym zużyciem energii. Spółdzielnia wykorzystuje coraz więcej żywności, którą sama wytwarza, np. przetwory z przyprawiania warzyw i owoców, własne konfitury, mieszanki i napary herbaciane z samodzielnie suszonych lokalnych roślin. Inicjatorem powstania spółdzielni była Lokalna Grupa Działania - Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. z którą Spółdzielnia ściśle współpracuje przy realizacji wielu działań m.in. projekty edukacyjne: dzika kuchnia, rękodzieło inspirowane naturą, zielarstwo, kosmetyki naturalne i ekosprzątania. Prezentację spółdzielni poprowadziła Prezeska, pani Kinga Pogorzelska.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom serdecznie dziękujemy za przybycie - mamy nadzieję, że wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie obiegu zakniętego zostanie wykorzystana również w Waszych wojwództwach.