Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie ESG
2023-03-27
23 marca wzięliśmy udział w pierwszym szkoleniu dotyczącym strategii ESG, które prowadzi dla nas dr Marta Szymborska.
Za nami pierwsza część szkolenia, na którym poznaliśmy zagadnienia związane z ESG i z pomocą Pani Marty przygotowujemy się do stworzenia własnego raportu, które będą kontynuwane już w kwietniu.

Szkolenie rozpoczęliśmy od wyznaczenia najważniejszych dla naszego Stowarzyszenia wartości, którymi kierujemy się od lat. Poznaliśmy wymagania UE i trendy konsumenckie. Rozmawialiśmy o trendach w działaniach podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wpływie sektora ekonomii społecznej na działania biznesu. Poznaliśmu dobre praktyki ESG w NGO. Wyznaczyliśmy również grupę naszych interesariuszy. 

 
Co to jest ESG?

Za skrótem ESG stoją działania firmy prowadzone z troską o środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Są to obszary, które powinny pozostawać nie bez znaczenia dla firm.

Czym jest raportowanie ESG?

Raportowanie ESG polega na publikowaniu danych dotyczących wyników i wartości dodanej firmy w trzech obszarach: środowisko (Environment), aspekt społeczny (Social) oraz ład korporacyjny (Governance). Jest to również ważne źródło informacji dla inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących rentowności przedsiębiorstwa.

  • W ramach aspektu środowiskowego ocenia się, jak firma zachowuje się w stosunku do środowiska, np. jakie wykorzystuje źródła energii, jak gospodaruje odpadami, jak traktuje zasoby naturalne lub jak traktuje zwierzęta. Obejmuje on zarówno bezpośrednie oddziaływanie przedsiębiorstwa, jak i wpływ działań w całym łańcuchu dostaw.  
  • Kryteria społeczne badają mocne i słabe strony sposobu, w jaki firma zarządza swoimi relacjami z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami, w których prowadzi działalność. Kryteria te obejmują na przykład warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, stosunki między pracownikami i różnorodność i/lub działania towarzyszące na obszarach objętych konfliktem.
  • Nadzór korporacyjny dotyczy ładu korporacyjnego, wynagrodzeń kadry kierowniczej, audytów, kontroli wewnętrznych i praw akcjonariuszy. Ponadto obejmuje ona np. równość płci i równe płace, korupcję czy różnorodność zarządu.