Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Life After Coal PL: właśnie podpisaliśmy umowę
2023-04-13

Wspólnie z Województwem Wielkopolskim, samorządami, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz jednostkami naukowymi dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Cieszymy się bardzo, że będziemy częścią działań wspierających wdrażanie rozwiązań ekologicznych przez mieszkańców, samorządy i organizacje pozarządowe.

Właśnie podpisaliśmy umowę z Jackiem Bogusławskim, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Projektu Life After Coal PL.

Projekt Life Ater Coal PL jest częścią programu LIFE, który  jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów służących ochronie środowiska oraz działaniom łagodzącym i adaptacyjnym do zmian klimatu. Głównym jego celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań.
 
Celem projektu Life After Coal PL jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej - w procesie sprawiedliwej transformacji, czyli uwzględniając potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. W każdej gminie biorącej udział w programie będzie funkcjonował doradca klimatyczny, który wskaże mieszkańcom, jak przejść drogę od węgla do ekologicznych źródeł energii.

Jakie będzie nasze zadanie?
Implementacja zrównoważonych(środowiskowych i społecznych) zamówień publicznych wśród zamawiających w Wielkopolsce Wschodniej, tj.:
  • Działania edukacyjne (warsztaty) w celu wypracowania zarządzenia w zakresie zielonych zamówień publicznych (w tym również działania edukacyjne wśród przedstawicieli JST)
  • Opracowanie projektów zarządzeń do stosowania zielonych zamówień publicznych przez JST (wypracowane standardy ich stosowania w procedurach zamówień),
  • wdrożenie zarządzeń w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych w JST,
  • szkolenia przedstawicieli JST w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych, a także odpowiedzialnych zamówień publicznych,
  • wsparcie merytoryczne dla służb zakupowych JST w zakresie zielonych zamówień,
  • realizacja kampanii informacyjnej wśród przedsiębiorców - wykonawców zamówień publicznych w zakresie wprowadzanych w gminach zielonych zamówień publicznych (np. warsztaty),
  • ewaluacje i raportowanie okresowe związane z wdrażaniem założonych celów i działań z nimi związanych.