Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pożyczki ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej
2013-01-28

25 stycznia, w obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka – Kamysza przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”.  Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pieniądze mają wesprzeć podmioty ekonomii społecznej - spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe. Preferencyjne warunki finansowania pożyczek, takie jak niższe oprocentowanie czy brak dodatkowych opłat prowizyjnych uatrakcyjnią ofertę PES-ów oraz pozwolą na obniżenie kosztów po ich stronie. Korzyści z ma być więcej: „Inwestowanie w spółdzielnie socjalne to walka z wykluczeniem społecznym, nierzadko pomoc w wyjściu z długotrwałego bezrobocia. To także możliwość przewartościowania naszego spojrzenia na gospodarkę” - skomentował podpisanie umowy Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak – Kamysz. 

Głównym operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym odpowiedzialnym za udzielanie pożyczek będzie Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A (www.tise.pl), jedna z dwóch firm  w Polsce, specjalizujących się  udzielaniu pożyczek przedsiębiorstwom ekonomii społecznej. Działalność TISE obejmie cały kraj. Według Dariusza Daniluka, prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego „wszystkie pożyczki mają być udzielone do 30 czerwca 2015 roku”.

Źródło: www.mpips.gov.pl