Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wizyta studyjna we Francji: W stronę transformacji Wielkopolski Wschodniej
2023-04-24
W dniach 17-21.04 odbyła wizyta studyjna "Sposoby na przetworzenie i dywersyfikację obszaru kopalnianego". Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele sektora węglowego oraz samorządów z subregionu konińskiego.
Wizyta miała na celu przedstawienie transformacji terenów pokopalnianych w północno-wschodniej Francji, rolę ekonomii społecznej, identyfikację różnic i podobieństw w odniesieniu do Wielkopolski Wschodniej, analizę szans i zagrożeń związanych z tym procesem.

Gościliśmy m.in. w Le Toit Commun (tłum. Wspólny Dach), organizacji wspierającej rozwój ekonomii społecznej w regionie, a dziś gościmy w siedzibie gminy górniczej Loos en Gohelle, gdzie rozmawialiśmy o transformacji i ekonomii społecznej.Zwiedziliśmy również Zagłębie Północne – okręg przemysłowy w północno-wschodniej Francji (region Nord-Pas-de-Calais), w pobliżu granicy belgijsko-francuskiej, powstały na bazie złóż węgla kamiennego. Rozwinęła się tu karbochemia i produkcja stali, a także przemysł włókienniczy, korzystający z miejscowych upraw lnu, a także importowanej wełny i bawełny. W wyniku restrukturyzacji większe znaczenie zaczął zyskiwać przemysł środków transportu, chemiczny, elektroniczny, farmaceutyczny, petrochemiczny, poligraficzny i spożywczy. Na terenie liczącym przeszło 109 tys. ha wybrano 109 obiektów, które zostały w 2012 wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako Zagłębie Górnicze Nord-Pas de Calais.

Uczestniczyliśmy w spotkaniu w budynkach pokopalnianych 11-19 (szybu w którym obecnie prowadzone są szeroko zakrojone działania kulturalne) z Catherine Bertram, która pracowała nad wpisaniem regionu na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO, a obecnie działa w organizacji Mission Bassin Minier, działającej na rzecz zachowania dziedzictwa i rozwoju terenów pokopalnianych.

Uczestniczyliśmy również w spotkaniu w centrum rozwoju eko-przedsiębiorstw, CERD (Centrum Rozwoju Zrównoważonego), Culture Commune (ośrodek rozwoju kultury). Były szyb 11- 19, skrzyżowanie odrodzenia się poprzez działania pionierów (działanie kulturalne, dowartościowanie biodewersyfikacji a strategii i decyzji politycznych wokół przemiany (transition). A także CD2E (stowarzyszenie w Loos-enGohelle, Lille i Amiens w regionie Hauts-de-France).
Spacer po zrewitalizowanym obiekcie pokopalnianym, który obecnie uznawany jest za ekologiczny pomnik przyrody:

Kolejnym z punktów wizyty było spotkanie z przedstawicielami Euralens - stowarzyszeniem, które ma na celu wspieranie transformacji terytorium. Inicjatywa Eurolent to przykład dawnego francuskiego regionu górniczego, który dzięki połączonym wysiłkom wielu instytucji i grup społecznych stał się katalizatorem oddolnych działań rozwoju lokalnego i innowacyjnego podejścia do lokalnego zarządzania tym rozwojem
Wizyta pełna merytoryki, wymiany doświadczeń wszystkich aktorów w tym związków zawodowych, samorządów lokalnych, biznesu, czy podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. Mimo, iż przed nami długa drogą w stronę Transformacji Wielkopolski Wschodniej to pokonamy ją pełni wiedzy i doświadczenia nabytego podczas tej wizyty.
 
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!

O wizycie we Francji piszą również lokalne media konińskie, zachęcamy do przeczytania artykułu TUTAJ